Сања Живковић

Заменик руководиоца, Виши научни сарадник

Области интересовања: аналитичка хемија, хемија животне средине, спектрохемија, спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS), развој и валидација аналитичких метода, примена LIBS технике за елементну анализу чврстих материјала, синтеза наночестица у течној фази ласерским зрачењем и стандардним хемијским приступом, развој нових електроаналитичких сензора за анализу хране и биолошких течности.

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2012. год., Факултет за хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Испитивање биодоступности токсичних микроелемената у земљишту након апликације различитих врста ђубрива”.

Мастер хемичар, 2013. год., Факултет за хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: „Утицај матрикс ефекта екстракционих средстава на одређивање метала ICP-OES методом у реалним узорцима земљишта помоћу BCR-701 референтног материјала ”.

Доктор наука – хемијске науке, 2019. год., Факултет за хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Примена спектроскопије плазме индуковане импулсним угљендиоксидним ласерским зрачењем за квалитативну и квантитативну анализу чврстих узорака”.

Професионално искуство:

Децембар 2013 – април 2014 – научни комуникатор, Школа рачунара „Винча”.

Мај 2014 – октобар 2014 – аналитичар, Анахем доо.

Март 2010 – октобар 2020 – веб дизајнер, 99designs.

Jануар 2015.- до сада – Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Jануар 2018.- до сада – Секретар Секције за хемију животне средине, Српско хемијско друштво

Oктобар 2020.- до сада – заменик директора Лабораторије за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Интеракција ласерског зрачења са материјалима: основна истраживања и примена у нанотехнологијама (2022- и даље); руководилац.

Билатерални пројекат са Мађарском, сарадња између Департмана за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Сегедину и Института за нуклеарне науке Винча: „Performance enhancement of solid sampling laser-induced breakdown spectroscopy using composite metallic nanoparticles“ (2021-2023), руководилац српске стране.

Билатерални пројекат са Белорусијом, сарадња између Института за физику белоруске академије наука у Минску и Института за нуклеарне науке Винча; „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“ (2022-2024); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Ognjanović, M., Nikolić, K., Radenković, M., Lolić, A., Stanković, D., Živković, S. 2022. Picosecond laser-assisted synthesis of silver nanoparticles with high practical application as electroanalytical sensor. Surfaces and Interfaces, 35, 102464. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102464
  2. Blažeka, D., Radičić, R., Maletić, D., Živković, S., Momčilović, M.,Krstulović, N., 2022. Enhancement of Methylene Blue Photodegradation Rate Using Laser Synthesized Ag-Doped ZnO Nanoparticles. Nanomaterials, 12(15), p.2677. https://doi.org/10.3390/nano12152677
  3. Živković, S., Botto, A., Campanella, B., Lezzerini, M., Momčilović, M., Pagnotta, S., Palleschi, V., Poggialini, F., Legnaioli, S., 2021. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy elemental mapping of the construction material from the Smederevo Fortress (Republic of Serbia). Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 181, p.106219. https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106219
  4. Momcilovic, M., Petrovic, J., Ciganovic, J., Cvijovic-Alagic, I., Koldzic, F. , Zivkovic, S., 2020. Laser-induced plasma as a method for the metallic materials hardness estimation: An alternative approach. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 40(2), pp.499-510. https://doi.org/10.1007/s11090-020-10063-5
  5. Radenković, M., Momčilović, M., Petrović, J., Mraković, A., Relić, D., Popović, A., Živković, S., 2022. Removal of heavy metals from aqueous media by sunflower husk: A comparative study of biosorption efficiency by using ICP-OES and LIBS. Journal of the Serbian Chemical Society, (00), pp.22-22. https://doi.org/10.2298/JSC220105022R