Институт за нуклеарне науке Винча,
Институт од националног значаја за Републику Србију

Лабораторија за физичку хемију 050
Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд

Е-пошта: office.050@vinca.rs