Стручни тим Лабораторије за физичку хемију чине искусни хемичари, физикохемичари, биохемичари, технолози, молекуларни биолози, доктори медицине и електроинжењери, који су, захваљујући свом широком образовању, способни да реше многе проблеме из домена хемијске аналитике и биомедицине. Услуге које вам можемо понудити су:

 • Квантитативна анализа садржаја микро и макро елемената техником ICP-OES
 • Брза, семиквантитативна анализа, метала, племенитих метала, легура и пластике
 • Гранулометријска анализа земљишта
 • Анализа анјона техником јонске хроматографије
 • Квалитатитивна идентификација једињења техником инфрацрвене спектроскопије са Фуријеовом трансформацијом (FTIR-ATR)
 • Анализа органских загађивача, волатилних и семиволатилних компоненти техникама гасне хроматографије са масеном детекцијом (GC-MS), гасне хроматографије са пламено јонизујућим детектором (GC-FID) течне хроматографије високих перформанси (UHPLC-PDA/FLV)

 • Анализа хромозомских аберација и микронуклеуса из лимфоцита периферне крви

 • Одређивање тачке паљења по Пенски-Мартенсу
 • Анализа укупног органског угљеника у течним узорцима
 • Анализа квалитета оплатних уља
 • Одређивање садржаја активне супстанце
 • Површинска карактеризација материјала техником оптичке профилометрије
 • Валидација инструменталних аналитичких метода
 • Стручне консултације у вези анализа и испитивања

Поред ових анализа можемо радити и разна друга посебна испитивања по вашој жељи и потреби, у складу са нашим могућностима а у циљу да клијент буде задовољан. За све додатне информације, као и информације о ценама наших услуга, будите слободни да нас контактирате (office.050@vinca.rs) , наш стручни тим вам стоји на располагању за сва питања.