Марија Вучковски

Истраживач приправник

Области интересовања: физичка хемија, биофизичка хемија, заштита животне средине.

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2021. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Транспортне особине електронских ројева у радиофреквентном електричном и магнетном пољу.

Мастер физикохемичар, 2022. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Динамика интеракције електрона са молекулима кисеоника у једносмерним електричним пољима.

Докторске студије 2022. – и даље, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

Професионално искуство:

2023 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема:  Дизајн и развој комплексних хемијских структура и иновативних метода у третману неуродегенеративних поремећаја, канцера и у уклањању ксенобиотика из животне средине (2024 – и даље); учесник.

Пројекат CA22147 – European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions (EU4MOFs) (2023-2027); учесник.