Данијела Текић

Истраживач приправник

Области интересовања: физичка хемија, заштита животне средине

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2021. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Утицај зеолитске мреже на адсорпцију неоникотиноида

Мастер физичкохемичар наука, 2022. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Адсорпциона и антиоксидативна својства композита соли 12-волфрамофосфорне киселине Y зеолита

Професионално искуство:

2023 и даље – Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој одрживих интегрисаних процеса за изолацију разноврсних једињења применом иновативних решења у складу са принципима зелене хемије (2023- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

Rupar, Jelena, Danijela Tekić, Aleksandra Janošević Ležaić, and Kush K. Upadhyay. 2023. „ORR Catalysts Derived from Biopolymers“ Catalysts 13, no. 1: 80. https://doi.org/10.3390/catal13010080