Јован Цигановић

Научни сарадник

Области интересовања: ласерска аблација, пауза за кафу, ласерскa модификацијa површина, ласерска синтеза наночестица, спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS)

Образовање:

Дипломирани инжењер електротехнике, 2010. год., Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Модификација површине титана импулсним CO2 ласерским зрачењем

Доктор наука – електротехника и рачунарство, 2020. год., Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Дејство импулсног ласера на титанијумску мету: површински ефекти

Професионално искуство:

2010 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Интеракција ласерског зрачења са материјалима: основна истраживања и примена у нанотехнологијама (2021- и даље); учесник.

Билатерални пројекат са Мађарском, сарадња између Департмана за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Сегедину и Института за нуклеарне науке Винча: „Performance enhancement of solid sampling laser-induced breakdown spectroscopy using composite metallic nanoparticles“ (2021-2023), учесник.

Билатерални пројекат са Белорусијом, сарадња између Института за физику белоруске академије наука у Минску и Института за нуклеарне науке Винча; „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“ (2022-2024); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. M. Momčilović, S. Živković, J. Petrović, I. Cvijović-Alagić, J. Ciganović, An original LIBS system based on TEA CO2 laser as a tool for determination of glass surface hardness, Appl Phys B-Lasers. 80 (2019) 222, https://doi.org/10.1007/s00340-019-7329-2
  2. M. Trtica, J. Stasic, J. Limpouch, P. Gavrilov, X. Chen, J. Ciganovic, Surface behavior of 16Cr3Al ODS steel—Effects of high laser intensity 1014 W/cm2 in ambiences of air, helium and vacuum, Fusion Eng Des.150(2020) 111360, https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2019.111360
  3. J. Ciganovic, J. Stasic, B. Gakovic, M. Momcilovic, D. Milovanovic, M. Bokorov, M. Trtica, Surface Modification of the Titanium Implant Using TEA CO2 Laser Pulses in Controllable Gas atmospheres, Appl Surf Sci. 258 (2012) 2741-2748, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.10.125
  4. J. Ciganovic, S. Zivkovic, M. Momcilovic, J. Savovic, M. Kuzmanovic, M. Stoiljkovic, M. Trtica, Laser-induced features at titanium implant surface in vacuum ambience, Opt Quant Electron. 48 2 (2016) 133 (8pp). https://doi.org/10.1007/s11082-015-0369-x
  5. J. Ciganovic, P. Matavulj, M. Trtica, J. Stasic, J. Savovic, S. Zivkovic, M. Momcilovic, Pulsed TEA CO2 laser irradiation of titanium in nitrogen and carbon dioxide gases, Russ J Physl Chem A+. 91 13 (2017) 2696-2701. https://doi.org/10.1134/S003602441713009X