Јелена Филиповић Тричковић

Научни сарадник

Области интересовања: Молекуларна цитогенетика, цитогенетика, генотоксикологија, имуноцитохемија, медицина

Образовање:

Доктор медицине, 2010. год., Медицински факултет, Универзитет у Нишу, наслов дипломског рада: ”Третман токсичног аденома и мултинодозне токсичне струме радиоактивним јодом (РАИ)”

Доктор биолошких наука, 2018. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: ”Молекуларно-цитогенетичка карактеризација хромозомских прекида у лимфоцитима периферне крви пацијената оболелих од Фанконијеве анемије у различитим фазама болести”

Професионално искуство:

2011 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке ”Винча” – национални институт Републике Србије

Активни пројекти:

Програмска тема: „Структура и динамика теломера у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфламаторног пута лимфоцита периферне крви“; руководилац.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Application of Green Synthesized Silver Nanoparticles for Skin and Oral Treatment“ (2022-2023), руководилац.

Билатерални пројекат са Француском Републиком: „Развој фотодинамичке терапије канцера побољшане рентгенским зрачењем (X-PHYTON)“ (2023-2025), учесник.

Пет одабраних публикација:

  • J. Filipović Tričković, M. Momčilović, G. Joksić, S. Živković, B. Ilić, M. Ognjanović, et al. Laser Ablated Citrate-Stabilized Silver Nanoparticles Display Size and Concentration Dependant Biological Effects. Nanomaterials and Nanotechnology. 2023:9854356. DOI: 10.1155/2023/9854356
  • J. Filipović Tričković, A. Valenta Šobot, I. Joksić, G. Joksić, Telomere fragility in radiology workers occupationally exposed to low doses of ionising radiation. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 73(2022):23-30. DOI: 10.2478/aiht-2022-73-3609
  • A. Valenta Šobot, D. Drakulić, G. Joksić, J. Miletić Vukajlović, J. Savić, J. Potočnik, J. Filipović Tričković, Yellow gentian root extract provokes concentration-and time-dependent response in peripheral blood mononuclear cells, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 71 (2020) 320-8., DOI: 10.2478/aiht-2020-71-3476
  • J. Filipović, G. Joksić, D. Vujić, I. Joksić, K. Mrasek, A. Weisse, T. Liehr, First molecular-cytogenetic characterization of Fanconi anemia fragile sites in primary lymphocytes of FA-D2 patients in different stages of the disease. Molecular Cytogenetics. 9 (2016) 70. DOI: 10.1186/s13039-016-0280-6
  • G. Joksic, J. Stasic, J. Filipovic, A. Valenta Sobot, M. Trtica, Size of silver nanoparticles determines proliferation ability of human circulating lymphocytes in vitro, Toxicology Letters. 247 (2016) 29-34. DOI: 10.1016/j.toxlet.2016.02.007