Јелена Петровић

Научни сарадник

Области интересовања: спектрохемија, оптичка емисиона спектроскопија, спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS), физичка хемија плазме, дијагностика плазме, ласерска и хемијска синтеза наночестица и њихова примена.

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2016. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Емисија трака молекула С2 у плазми добијеној интеракцијом ТЕА СО2 ласера и графита”.

Мастер физикохемичар, 2017. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: „Одређивање баријума и мангана у узорцима чаја спектроскопијом ласерски индуковане плазме”.

Доктор наука – физичкохемијске науке, 2022. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Спектроскопско испитивање угљеничне плазме индуковане зрачењем импулсног угљендиоксидног ласера”.

Професионално искуство:

2017 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Интеракција ласерског зрачења са материјалима: основна истраживања и примена у нанотехнологијама (2021- и даље); учесник.

Билатерални пројекат са Мађарском, сарадња између Департмана за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Сегедину и Института за нуклеарне науке Винча: „Performance enhancement of solid sampling laser-induced breakdown spectroscopy using composite metallic nanoparticles“ (2021-2023), учесник.

Билатерални пројекат са Белорусијом, сарадња између Института за физику белоруске академије наука у Минску и Института за нуклеарне науке Винча; „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“ (2022-2024); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. S. Zivkovic, J. Savovic, M. Kuzmanovic, J. Petrovic, M. Momcilovic, Alternative analytical method for direct determination of Mn and Ba in peppermint tea based on laser induced breakdown spectroscopy (2018) Microchemical Journal, 137, pp. 410-417., https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.020
  2. M. Kuzmanovic, D. Rankovic, M. Trtica, J. Ciganovic, J. Petrovic, J. Savovic, Optical emission of graphite plasma generated in ambient air using low-irradiance carbon dioxide laser pulses (2019) Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 157, pp. 37-46., https://doi.org/10.1016/j.sab.2019.05.006
  3. M. Momcilovic, S. Zivkovic, J. Petrovic, I. Cvijovic-Alagic, J. Ciganovic, An original LIBS system based on TEA CO2 laser as a tool for determination of glass surface hardness (2019) Applied Physics. B: Lasers and Optics, 125, pp. 222., https://doi.org/10.1007/s00340-019-7329-2
  4. J. Petrović, J. Savovic, D. Rankovic, M. Kuzmanovic, Quantitative Analysis of Coal by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Using TEA CO2 Laser as the Excitation Source (2022) Plasma Chemistry and Plasma Processing, 42 pp. 519-533., https://doi.org/10.1007/s11090-022-10234-6
  5. J. Petrovic, D. Rankovic, M. Kuzmanovic, J. Savovic, V. Kiris, A. Nevar, M. Nedelko and N. V. Tarasenko, Diagnostics of laser-induced plasma on carbon-based polymer material using atomic and molecular emission spectra (2022) Plasma Science and Technology., https://doi.org/10.1088/2058-6272/aca30f