Филип Вељковић

Виши научни сарадник

Области интересовања: Масена спектрометија, високо-температурска хемија, метални кластери, модификација јонских извора и дизајн малих хемијских реактора, јонизација ласерском.

Образовање:

Дипломирани инжењер технологије (2011), Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Масеноспектрометријско одређивање енергије јонизације кластера К2 у халогенима типа К2X.

Доктор наука-технолошко инжењерство (2016) Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације:  Синтеза, карактеризација и своства кластера калијум-халогенида.

Професионално искуство:

јул 2011 – и данас, Лабораторија за физичку хемију,  Институт за нуклеарне науке „Винча” – Институт од Националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду.

Активни пројекти:

Програмска тема:Оптичка емисиона (ОЕ) и масена спектрометрија (МС) за карактеризацију плазме, кластера и полимерних материјала.  (2022 – и даље), руководилац.

Пет одабраних публикација:

1. F. Veljković, I. Radović, D. Toprek, D. Petrović, M. Stoiljković, V. Mitić, S. Veličković, Laser

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry of yttrium (III) chloride. Mod. Phys. Lett. B 35 (2021) 2150454.

2. P.S. Dimitrijević, S. Veličković, A. Ivanović, F. Veljković, M. Jovanović, Ž. Kamberović, B. S.

Dimitrijević, Recovery of tungsten trioxide from waste diamond core drilling crowns by nitric acid leaching. Int. J. Refract. Hard. Met. 101 (2021) 105695.

3. М. Mitic, M. Milovanovic, F. Veljkovic, A. Peric-Grujic, S. Velickovic, S. Jerosimic, Theoretical

and experimental study of small potassium-bromide KnBr(0,1+) (n = 2–6) and KnBrn-1(0,1+) (n = 3–5) clusters. J. Alloys Compd. 835 (2020) 155301.

4. P.S. Dimitrijević, B. Vurdelja, B. S. Dimitrijević, F. Veljković, Ž. Kamberović,

S. Veličković, Complementary methods for characterization of the corrosion products on the surface of Ag60Cu26Zn14 and Ag58.5Cu31.5Pd10 brazing alloys. Corros. Rev. 38 (2020) 111-125.

5. V. Dodevski, B. Janković, M. Mirković, M. Kragović, I. Radović, F. Veljković, M. Stojmenović,

Carbon dioxide activation of the plane tree seeds derived bio-char: Kinetic properties and application. Therm. Sci., 24 (2020) 3807-3821.