Тања Брдарић

Виши научни сарадник

Области интересовања: заштита животне средине, електрохемијски напредни оксидациони процеси, аналитичка хемија, синтеза анодних материјала, молекулска спектроскопија, антиоксидациона и антирадикалска активност флавоноида.

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2004. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: UV-VIS спектроскопско испитивање реакције копигментације цијанидин хлорида у воденим пуферским растворима

Доктор физичкохемијских наука, 2014. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Спектроскопско испитивање антирадикалске активности хидрокси флавона и њихових гвожђе(III) комплекса

Професионално искуство:

2007 – 2014 Институт „Кирило Савић“ а.д. Београд

2014 – и даље, Лабораторијa за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Уклањање загађујућих супстанци из животне средине (2021- и даље); руководилац.

Пет одабраних публикација:

  1. Т. Brdarić, Z. Marković, D. Milenković, J. Dimitrić Marković, A joint application of vibrational spectroscopic and quantum mechanical methods in quantitative analysis of baicalein structure, Monatshefte Fur Chemie 143 (2012)1369–1378,https://doi.org/10.1007/s00706-012-0805-6
  • D. Aćimović, S. Karić, Z. Nikolić, T. Brdarić, G. Tasić, М. Marceta Kaninski, V. Nikolić, Electrochemical oxidation of the polycyclic aromatic hydrocarbons in polluted concrete of the residential buildings, Environmental Pollution 220 (A) (2017) 393-399,

http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.075

  • D. Acimovic, Z. Nikolic, M. Tosic, D. Milovanovic, V. Nikolic, T. Brdaric, M. Marceta-Kaninski, Validation and uncertainty estimation of UPLC-PDA method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in concrete, Journal of Hazardous Materials 325 (2017) 271-278

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.12.008

  • B. Savić, I. Mihajlović, S. Milutinović, M. Seović, Ž. Nikolić, M. Tošić, T. Brdarić, Validation and uncertainty estimation of an analytical method for the determination of phenolic compounds in concrete, Journal of the Serbian Chemical Society 84 (1) (2019) 55-68,https://doi.org/10.2298/JSC180518106S
  1. M. Ječmenica Dučić, D. Aćimović, B. Savić, L. Rakočević, M. Simić, T. Brdarić, D. Vasić Anićijević, Is It Possible to Restrain OER on Simple Carbon Electrodes to Efficiently Electrooxidize Organic Pollutants? Molecules. 27(2022) 5203-5221, https://doi.org/10.3390/molecules27165203