Татјана Момић

Виши научни сарадник

Области интересовања: Хемијска синтеза златних наночестица, биолошки активна једињења, хемија пептида, ензимска кинетика, биосензори.

Образовање:

После докторске студије о истраживанју лекова (2010 –2014), School of Pharmacy, Institute for Drug Research, Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

Доктор Биохемијских наука (2008), Одсек Биохемија, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Назив тезе: “Механизам интеракције кверцетина и хумане мијелопероксидазе изоловане из гранулоцита”.

Магистаr Биохемијских наука (2001), Одсек Биохемија, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Назив тезе: “Испитивање услова за имобилизацију На,К-АТПазе синаптичких плазма мембрана мозга пацова”.

Дипломирани Биохемичар (1997), Одсек Биохемија, Хемијски факултет, Универзитет у Београду. Назив тезе: “Испитивање услова за везивање тироксина за различите чврсте фазе ”.

Професионално искуство:

2003 – до сада, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча.

1997 –2002, Лабораторија за ендокринологију и молекуларну биологију, Институт за нуклеарне науке Винча.

Активни пројекти:

Програмска тема: „Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења-стратегија за унапређење здравља и животне средине” (2021-до сада); учесник.

Билатерални пројекат са Француском, сарадња између Laboratory of Nanotechnology, Instrumentation and Optics (LNIO),
University of Technology of Troyes (UTT) и Института за нуклеарне науке Винча: “Развијање златног наноструктурног биосензора заснованог на локализованој резонанцији површинских плазмона за детекцију протеинског туморског маркера” (2020-2022); руководилац.

Одабране публикације:

  1. A. M. Bondžić, D. D. Vasić Anićijević, G. V. Janjić, I. Zeković, T. Momić, A. Vujačić Nikezić and V. M. Vasić: Na,K-ATPase as a biological target for gold(III) complexes: a theoretical and experimental approach, Curr. Med. Chem. 28(23), (2021) 1-57, DOI:10.2174/0929867328999210101233801.

2.     T. Momić, T. Lazarević Pašti, U. Bogdanović, V. Vodnik, A. Mraković, Z. L.J. Rakocević, V. B. Pavlović and V. Vasić: Adsorption of organophosphate pesticide dimethoate on gold nanospheres and nanorods. J. Nanomater. 2016, (2016), http://dx.doi.org/10.1155/2016/8910271.

3.     T. Momic, J. Katzehendler, E. Shai, E. Noy, H. Senderowitz, J.A. Eble, C. Marcinkiewicz, D. Varon and P. Lazarovici: Vipegitide: a folded peptidomimetic partial antagonist of α2β1 integrin with anti-platelet aggregation activity. Drug Des. Dev. Ther. 9, 291-304 (2015), http://dx.doi.org/10.2147/DDDT.S72844.

  1. T. Momic, J. Katzehendler, O. Benny, A. Lahiani, G. Cohen, E. Noy, H. Senderowitz, J. A. Eble, C. Marcinkiewicz, and P. Lazarovici: Vimocin and Vidapin, cyclic KTS peptides, dual antagonists of α1β1/α2β1 integrins with antiangiogenic activity J. Pharmacol. Exp. Ther. 350(3), 506-519 (2014), http://dx.doi.org/10.1124/jpet.114.214643.
  2. T. Momić, Z. Vujčić and V. Vasić: Kinetics of inhibition of peroxidase activity of myeloperoxidase by quercetin, Int. J. Chem. Kinet. 40(7), (2008) 384-394, https://doi.org/10.1002/kin.20319.