Тамара Тасић

Истраживач приправник

Области интересовања: заштита животне средине, наноматеријали, угљенични материјали, адсорпција, развој сензора, пестициди, ацетилхолинестераза, инхибитори ацетилхолинестеразе, неуротоксикологија, Алцхајмерова болест.

Образовање:

Дипломирани физикохеммичар, 2020. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: “Испитивање реакције редукције кисеоника на ZnO”.

Мастер физикохемичар, 2021. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: „Адсорпција малатиона на угљеничне материјале изведене из биомасе у воденим растворима”.

Докторске студије, 2021. год – и даље, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

Професионално искуство:

2022 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча.

Активни пројекти:

Програмска тема: „Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења-стратегија за унапређење здравља и животне средине” (2021-и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Katnić, Đ., Porobić, S. J., Lazarević-Pašti, T., Kojić, M., Tasić, T., Marinović-Cincović, M. and Živojinović, D. (2023) Sterilized plum pomace biochar as a low-cost effective sorbent of environmental contaminants. Journal of Water Process Engineering, 56(104487). https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2023.104487
  2. Tasić, T.; Milanković, V.; Batalović, K.; Breitenbach, S.; Unterweger, C.; Fürst, C.; Pašti, I.A.; Lazarević-Pašti, T. Application of Viscose-Based Porous Carbon Fibers in Food Processing—Malathion and Chlorpyrifos Removal. Foods 2023, 12, 2362. https://doi.org/10.3390/foods12122362
  3. Milanković, V.; Tasić, T.; Pejčić, M.; Pašti, I.; Lazarević-Pašti, T. Spent Coffee Grounds as an Adsorbent for Malathion and Chlorpyrifos—Kinetics, Thermodynamics, and Eco-Neurotoxicity. Foods 2023, 12, 2397. https://doi.org/10.3390/foods12122397  
  4. Anićijević, V., Tasić, T., Milanković, V., Breitenbach, S., Unterweger, C., Fürst, C., Bajuk-Bogdanović, D., Pašti, I.A., Lazarević-Pašti, Т. How Well Do Our Adsorbents Actually Perform?—The Case of Dimethoate Removal Using Viscose Fiber-Derived Carbons. Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20, 4553. https://doi.org/10.3390/ijerph20054553 
  5. Lazarević-Pašti, T., Tasić, T., Milanković, V., Potkonjak, N. Molecularly Imprinted Plasmonic-Based Sensors for Environmental Contaminants—Current State and Future Perspectives. Chemosensors 2023, 11, 35. https://doi.org/10.3390/chemosensors11010035