Тамара Лазаревић-Пашти

Научни саветник

Области интересовања: заштита животне средине, наноматеријали, угљенични материјали, адсорпција, развој сензора, пестициди, ацетилхолинестераза, инхибитори ацетилхолинестеразе, неуротоксикологија, Алцхајмерова болест.

Образовање:

Дипломирани биохемичар, 2008. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: “Структурна карактеризација хексаенског комплекса Х-85”.

Доктор биохемијских наука, 2012. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Примена оксидације органо-тиофосфатних пестицида у методама за њихову детекцију на бази инхибиције ацетилхолинестеразе”.

Професионално искуство:

2008 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча.

Активни пројекти:

Програмска тема: „Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења-стратегија за унапређење здравља и животне средине” (2021-и даље); учесник.

COST акција: CA22147 – European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions (EU4MOFs) (2023 – 2027); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Lazarević-Pašti, T*. Carbon Materials for Organophosphate Pesticide Sensing (2023) Chemosensors, 11(2), pp. 93. DOI: 10.3390/chemosensors11020093
  2. Mitić, M., Lazarević-Pašti, T*. Does the application of acetylcholinesterase inhibitors in the treatment of Alzheimer’s disease lead to depression? (2021) Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology, 17 (7), pp. 841-856. DOI: 10.1080/17425255.2021.1931681
  3. Mitrović, T., Lazović, S., Nastasijević, B., Pašti, I.A., Vasić, V., Lazarević-Pašti, T*. Non-thermal plasma needle as an effective tool in dimethoate removal from water (2019) Journal of Environmental Management, 246, pp. 63-70. DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.05.143
  4. Lazarević-Pašti, T*., Anićijević, V., Baljozović, M., Anićijević, D.V., Gutić, S., Vasić, V., Skorodumova, N.V., Pašti, I.A. The impact of the structure of graphene-based materials on the removal of organophosphorus pesticides from water (2018) Environmental Science: Nano, 5 (6), pp. 1482-1494. DOI: 10.1039/c8en00171e
  5. Lazarevic-Pašti, T*., Leskovac, A., Momić, T., Petrovic, S., Vasic, V. Modulators of acetylcholinesterase activity: From Alzheimer’s disease to anti-cancer drugs (2017) Current Medicinal Chemistry, 24 (30), pp. 3283-3309. DOI: 10.2174/0929867324666170705123509