Сандра Петровић

Научни саветник

Области интересовања: генотоксикологија, радиобиологија, ћелијска биологија, хумана генетика, цитогенетика, биомедицинска хемија

Образовање:

Дипломирани биолог, 1998. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: “Генетика сексуалног понашања и механизми етолошке изолације код Drosophila”.

Магистар биолошких наука, 2003. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов магистарског рада: “Радиосензитивност хуманих лимфоцита изложених малим дозама јонизујућег зрачења in vivo”.

Доктор биолошких наука, 2011. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: “Утицај in vivo прооксидативног стања лимфоцита на in vitro радиобиолошки одговор пацијената оболелих од синдрома аплазије костне сржи”.

Професионално искуство:

2002 – и даље, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема: Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења-стратегија за унапређење здравља и животне средине (2020- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Leskovac, A., Petrovic, S. (2023) Pesticide Use and Degradation Strategies: Food Safety, Challenges and Perspectives. Foods, 12(14): 2709. https://doi.org/10.3390/foods12142709
  2. Petrovic S. (2023) Phospholipase D inhibitors for targeted cancer therapy: Potentials and limitations. In: Chakraborti S. (ed) Phospholipases In Physiology And Pathology. Volume 5: Therapeutics of Natural and Synthetic Compounds in Phospholipases-Induced Diseases, Elsevier, Academic Press, , 255-265. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95699-4.00014-1 ISBN: 9780323956871
  3. Petrovic S., Leskovac A. (2021) Prospective Application of Natural and Synthetic Redox Modulators in Oxidative Stress-Targeted Cancer Therapy. In: Chakraborti S., Ray B.K., Roychowdhury S. (eds) Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Mechanistic Aspects. Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp. 1-21. ISBN: 978-981-15-4501-6. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4501-6_130-1
  4. Leskovac, A., Petrovic, S., Lazarevic-Pasti, T., Krstic, M. and Vasic, V. (2018) Ruthenium(II)-N-alkyl phenothiazine complexes as potential anticancer agents. Journal of Biological Inorganic Chemistry 23(5), 689-704. https://doi.org/10.1007/s00775-018-1560-x
  5. Pagano G, Aiello Talamanca A, Castello G, d’Ischia M, Pallardó FV, Petrović S, Porto B, Tiano L, Zatterale A (2013) From clinical description, to in vitro and animal studies, and backward to patients: Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in Fanconi anemia. Free Radical Biology and Medicine 58:118-125. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.01.015