Романа Масникоса

Научни саветник

Области интересовања: биохемија липида, липидомика канцера, металотерапеутици

Образовање:

Дипломирани биохемичар (1996), Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Наслов дипломског рада: „Везивање супстанци гликофосфолипидне природе за мембранске протеине при дејству инсулина на еритроците”.

Магистар биохемије (2000), Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Наслов магистарског рада: „Изучавање везивања инсулину-сличних фактора раста за одговарајуће специфичне протеине”.

Доктор биохемијских наука (2007), Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Наслов тезе: „Ефекти лектина на активност рецептора за инсулин и инсулину-сличне факторе раста из хумане плаценте”.

Каријера:

1997-2014, Одељење за имунохемију и ендокринологију, Институт за примену нуклеарне енергије, ИНЕП, Земун, Универзитет у Београду.

2014 – данас, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду.

Активни пројекти:

Програмска тема: Редокс медицина, молекулске основе мултифакторских болести и клинички приступи (2021- данас); учесник.

Билатерални пројекат са Немачком. Сарадња између Института за физиолошку хемију, Медицинског универзитетског центра Јоханнес Гутенберг Универзитета у Мајнцу и Института за нуклеарне науке ВИНЧА: „Секвенцирање гликолипидома мозга пацова у моделу ране неуродегенерације“ (2022-2023), учесник.

Листа пет одабраних публикација:

  1. R Masnikosa, D Pirić, JM Post, Z Cvetković, S Petrović, M Paunović, V Vučić, L Bindila. Disturbed plasma lipidomic profiles in females with diffuse large B-cell lymphoma: a pilot study. Cancers (2023) 15(14): 3653. https://doi.org/10.3390/cancers15143653
  2. R Masnikosa, MM Milutinović, I Crnolatac, A Tot, S Veličković, Ž Bojić-Trbojević, A Rilak-Simović, Anti-adhesive action of novel ruthenium(II) chlorophenyl terpyridine complexes with a high affinity for double-stranded DNA: in vitro and in silico. J Inorg Biochem (2020) 208: 111090.
  3. A Rilak-Simović, R Masnikosa, I Bratsos, E Alessio, Chemistry and reactivity of ruthenium(II) complexes: DNA/protein binding mode and anticancer activity are related to the complex structure. Coord Chem Rev (2019) 398: 13696-13712.
  4. D Robajac, M Nemčovič, M Križáková, L Belicka Kluková, P Baráth, J Katrlík, R Masnikosa, O Nedić, Glycoanalysis of the placental membrane glycoproteins throughout placental development. Mech Ageing Dev (2019) 183: 111151.
  5. M Nišavić, M Stoiljković, I Crnolatac, M Milošević, A Rilak, R Masnikosa, Highly water-soluble Ru (II) terpyridine coordination compounds form stable adducts with blood-borne metal transporting proteins. Arab J Chem (2018), 11, 291-304.