Мина Сеовић

Научни сарадник

Области интересовања:  зелени водоник, обновљиви извори енергије, електолиза, водонична економија, еколошки менаџмент, заштита животне средине.

Образовање:

Дипломирани биолог, 2001. год., Биолошки факултет Универзитета у Београду, наслов дипломског рада: Старење.

Доктор наука- инжењерски менаџмент, 2023. год., Универзитет Сингидунум, наслов докторске дисертације: Енергртски и економски аспекти електролитичког добијања водоника- унапређење процеса његовог добијања у циљу смањења трошкова производње и заштите животне средине

Професионално искуство:

2003 – 2007 Иститут за Молекуларну Генетику и Генетичко Инжењерство

2008-2011  рад у просвети

2012- Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча, волонтерски      период

2013- 2016  рад у просвети

2016- и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте (2021- и даље); учесник.

Одабране публикације:

  • Mitrović, Stefan, Snežana Brković, Sanja Živković, Nikola Zdolšek, Mina Seović, Jelena Georgijević, and Ivana Perović. 2023. „From E-Waste to Hydrogen Evolution: Harnessing Recycled Precious Metals for Catalytic Efficiency in Hydrogen Evolution Reactions“ Materials 16, no. 20: 6795. https://doi.org/10.3390/ma16206795
  • Perović, Ivana, Milica Marčeta Kaninski, Gvozden Tasić, Sladjana Maslovara, Petar Laušević, Mina Seović, and Vladimir Nikolić. 2023. „Enhanced Catalytic Activity and Energy Savings with Ni-Zn-Mo Ionic Activators for Hydrogen Evolution in Alkaline Electrolysis“ Materials 16, no. 15: 5268. https://doi.org/10.3390/ma16155268
  • On the Green Path of Innovation — Hydrogen from Laser-Assisted Alkaline Electrolysis / Mina Seović, Dubravka Milovanović, Gvozden Tasić, Nikola Zdolšek, Stefan Mitrović, Snežana Brković, Ivana Perović // Ecologica. – Vol. 29, No. 107 (2022), p. 359–363. (ISSN 0354-3285)
  • Milica P. Marčeta Kaninski, Mina M. Seović, Snežana M. Miulović, Dragana L. Žugić, Gvozden S. Tasić, Đorđe P. Šaponjić, Cobalt-chrome activation of the nickel electrodes for the HER in alkaline water electrolysis – Part II,International Journal of Hydrogen Energy, Volume 38, Issue 4, 2013, Pages 1758-1764, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.11.117.
  • Snezana M. Miulovic, Sladjana Lj. Maslovara, Mina M. Seovic, Bojan B. Radak, Milica P. Marceta Kaninski, Energy saving in electrolytic hydrogen production using Co–Cr activation – Part I, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 37, Issue 22, 2012, Pages 16770-16775, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.08.07