Милош Момчиловић

Руководилац, Виши научни сарадник

Области интересовања: спектрохемија, спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS), физичка хемија плазме, ласерска аблација, ласерскa модификацијa површина, ласерска синтеза наночестица, фотокатализа

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2005. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Примена CCD камера у атомској спектрохемији

Доктор физичкохемијских наука, 2014. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Интеракција импулсног ласерског зрачења са бакарном метом: спектроскопија плазме и морфолошки ефекти

Професионално искуство:

2006 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2020 – и даље, руководилац Лабораторије за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2021- и даље); руководилац.
Програмска тема: Интеракција ласерског зрачења са материјалима: основна истраживања и примена у нанотехнологијама (2021- и даље); учесник.
Билатерални пројекат са Белорусијом, сарадња између Института за физику белоруске академије наука у Минску и Института за нуклеарне науке Винча; „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“ (2022-2024); руководилац српске стране.
Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Application of Green Synthesized Silver Nanoparticles for Skin and Oral Treatment“ (2022-2024), учесник.
Програм доказ концепта Фонда за науку: „Functional nanocomposite for skin tretment“ (2024 -2025), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. M. Tošić, V. Rajić, D. Pjević, S. Stojadinović, N. Krstulović, S. Dimitrijević Branković, M. Momčilović, Synergy of Nd:YAG Picosecond Pulsed Laser Irradiation and Electrochemical Anodization in the Formation of TiO2 Nanostructures for the Photocatalytic Degradation of Pesticide Carbofuran, Photonics, 11(3):284, https://doi.org/10.3390/photonics11030284 
  2. M. Momčilović, J. Petrović, J. Ciganović, I. Cvijović-Alagić, F. Koldžić , S. Živković, Laser-Induced Plasma as a Method for the Metallic Materials Hardness Estimation: An Alternative Approach, Plasma Chem Plasma P. 700 (2020) 499-510, https://doi.org/10.1007/s11090-020-10063-5
  3. M. Momčilović, S. Živković, J. Petrović, I. Cvijović-Alagić, J. Ciganović, An original LIBS system based on TEA CO2 laser as a tool for determination of glass surface hardness, Appl Phys B-Lasers. 80 (2019) 222, https://doi.org/10.1007/s00340-019-7329-2
  4. S. Živković, J. Savović, M. Kuzmanović, J. Petrović, M. Momčilović, Alternative analytical method for direct determination of Mn and Ba in peppermint tea based on laser induced breakdown spectroscopy, Microchemical Journal 137 (2018) 410, https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.11.020
  5. M. Momčilović, M. Kuzmanović, D. Ranković, J. Ciganović, M. Stoiljković, J. Savović, M. Trtica, Optical Emission Studies of Copper Plasma Induced Using Infrared Transversely Excited Atmospheric (IR TEA) Carbon Dioxide Laser Pulses, Appl. Spectrosc. 69 (2015) 419-429., https://doi.org/10.1366/14-07584