Маја Јовановић

Научни сарадник

Области интересовања: аерозагађење, респирабилне честице, оксидативни потенцијал, реактивне кисеоничне врсте, угљеничне честице

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2011. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада:  Синтеза нових хетороцикличних једињења аминохинолинског типа

Мастер хемичар, 2012. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Теоријско проучавање константе равнотеже различитих деривата 3-цијано-2-пиридона

Доктор хемијских наука, 2020. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације:  Хемијски састав и оксидативни потенцијал респирабилних честица у урбаној средини и у индустријском окружењу

Професионално искуство:

2013 – 2015 год., професор хемије, VI Београдска гимназија

2016 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема:

Аерозагађење спољашње средине и унутрашњег простора – мерење и моделовање просторно-временске расподеле загађености ваздуха и процена изложености (2021- и даље); учесник.

2020-2023(4), Међународни пројекат, Хоризонт H2020, „Virtual centre for distributed atmospheric sensing for reduction of pollution pressures’“ – VIDIS, учесник

2022-2025,  Међународни пројекат, Хоризонт H2022 „Research reinforcing in the western balkans in offline and online monitoring and source identification of atmospheric particle”- WeBaSOOP, учесник

2020-2022, Међународни пројекат између Србије и Аустралије, програм сарадње српске науке са дијаспором – „Holistic investigation of the toxicity of the air we breathe“ – АIRTOX, учесник

2021-2023, Иницијатива UNICEF-а у Србији, “Schools for better air quality, as a part of unicef serbia initiative” schools for better air quality: citizens-based monitoring, stem education, and youth activism in serbia”, учесник

2021-2022, “Просторно – временске варијације нивоа респирабилних честица у урбаној зони Новог Сада – мобилни мониторинг, моделовање и креирање мапа високе резолуције“, учесник

2022-2023, „Мапирање загађења ваздуха атмосферским честицама у времену блиском реалном у Новом Саду коришћењем података са сензорских мрежа и статистичко/физичког моделовања“, учесник

2018-2022, Кост акцијс 17136 ,,Indoor air pollution network“- INDAIRPOLLNET

Пет одабраних публикација:

  1. Jovanović M., Savić J., Kovačević R., Tasić V., Todorović Ž., Stevanović S., Manojlović D., Jovašević-Stojanović M. (2019). Comparison of fine particulate matter level, chemical content and oxidative potential derived from two dissimilar urban environments. Science of the Total Environment, 708: 135209. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135209
  2. Jovanovic, M.V., Savic, J.Z., Salimi, F., Stevanovic, S., Brown, R.A., Jovasevic-Stojanovic, M., Manojlovic, D., Bartonova, A., Bottle, S., Ristovski, Z.D. (2019). Measurements of Oxidative Potential of Particulate Matter at Belgrade Tunnel; Comparison of BPEAnit, DTT and DCFH Assays. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24): 4906. https://doi.org/10.3390/ijerph16244906
  3. Topalović B. D., Davidović D. M., Jovanović M., Bartonova A., Ristovski Z., Jovasević-Stojanović M. (2019). In search of an optimal in-field calibration method of low-cost gas sensors for ambient air pollutions: Comparison of linear, multilinear and artificial neural network approaches. Atmospheric Environment, 213: 640-658. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.06.028
  1. Davidović D. M., Dmitrašinović S., Jovanović M., Radonić J., Jovasević-Stojanović M. (2021). Diurnal, temporal and spatial variations of main air pollutants before and during emergency lockdown in the city of Novi Sad (Serbia), Applied Sciences, 11 (1212), https://doi.org/10.3390/app11031212 
  2. RančićM., Stojiljković I., Milošević M., Prlainović N., Jovanović M., Milčić M. K., Marinković A. D.(2019). Solvent and substituent effect on intramolecular charge transfer in 5-arylidene-3-substituted-2,4-thiazolidinediones: experimental and theoretical study. Arabian Journal of Chemistry, 12(8): 5142-5161.https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.12.013