Марија Јечменица Дучић

Истраживач сарадник

Области интересовања: угљенични материјали, деконтаминација адсорптивним и електрохемијским техникама, моделовање и симулација процеса

Образовање:

Дипломирани инжењер технологије, 2008. год., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Оптимизација и техноекономска оправданост процеса добијања биодизела из отпадних масти и уља“.

Студент докторант, (2014. – и даље), Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов пријављене теме докторске дисертације: „Примена композитних угљеничних електрода за електрохемијско уклањање органских боја из водених раствора – експериментални и теоријски приступ“.

Професионално искуство:

2008 – 2013, Иновациони центар Технолошко- металуршког факултета Универзитета у Београду

2014 – 2016, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

2018 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2008 – 2018, спољни стручни сарадник, компанија за експериментални развој, инжењеринг и консалтинг, Биоеко Технологије д.о.о.

2011 – 2012, асистент пројект менаџера, Фонд за иновациону делатност Републике Србије

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Уклањање загађујућих супстанци из животне средине (2021- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Ječmenica Dučić, M., Aćimović, D., Savić, B., Rakočević, L., Simić, M., Brdarić, T., Vasić Anićijević, D., 2022. Is It Possible to Restrain OER on Simple Carbon Electrodes to Efficiently Electrooxidize Organic Pollutants? Molecules 27, 5203. https://doi.org/10.3390/molecules27165203
  2. Ječmenica Dučić, M., Vasić Anićijević, D., Savić, B., Aćimović, D., Simić, M., Maksin, D., Brdarić, T., 2022. New Strategies for Development of Highly Selective Materials for Carbon Dioxide Capture. Presented at the 29 th International Conference Ecological Truth and Environmental Research, Sokobanja, Serbia, pp. 81–84.
  3. Ječmenica Dučić, M., Pešić, R., Slavnić, D., Brdarić, T., Savić, B., Aćimović, D., Tadić, G., 2021. Water reuse and energy integration minimizing the environmental impact of the vulcanization process in rubber industry. Presented at the VII International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry, Jahorina, Republic of Srpska, B&H, pp. 96–101. https://doi.org/DOI 10.7251/EEMEN2101096JD
  4. Ječmenica Dučić, M., Đukić, I., Nikačević, N., Petkovska, M., 2020. 3D model of a Monolithic Honeycomb Adsorber for Electric Swing Adsorption for Carbon Dioxide Capture. Journal of Engineering & Processing Management 12, 1–14. https://doi.org/10.7251/JEPM2001001D
  5. Ječmenica Dučić, M., Djukic, I., Nikačević, N., Petkovska, M., Samsatli, N., Rodríguez, J., Ramos-Plasencia, A., 2015. Model Reduction (3D to 1D) of a Monolithic Honeycomb Adsorber for Optimization of Electric Swing Adsorption Cycle for CO2 Capture. Presented at the 10th European Congress of Chemical Engineering, 3th European Congress of Aplied Biotechnology and 5th European Process Intensification Congress, Nice, France, p. 1315.