Марија Симић

Истраживач сарадник

Области интересовања: хемија животне средине, органски загађивачи,  електрохемија, електрохемијски оксидациони процеси, аналитичка хемија

Образовање:
Mастер професор хемије, 2018. године, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Процена аутентичности меда у погледу начина производње на основу односа стабилних изотопа угљеника“
Докторске студије, 2019 – и даље, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Професионално искуство:
2018 – 2019, наставник хемије, ОШ „Живомир Савковић“
2020 – 2022, наставник хемије, СШ „Свети Сава“
2022 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Национални пројекат за промоцију и популаризацију науке на територији Републике Србије „Пити или не пити?“ CEN-587 (2022 –  и даље); учесник

Уклањање загађујућих супстанци из животне средине 0502408 (2024 – и даље); учесник

Пет одабраних публикација:

  • M. Ječmenica Dučić, D. Aćimović, B. Savić, L. Rakočević, M. Simić, T. Brdarić, D. Vasić Anićijević, Is It Possible to Restrain OER on Simple Carbon Electrode to Efficiently Electrooxidize Organic Pollutants?, Molecues (2022) 5203 – 5221, https://doi.org/10.3390/molecules27165203
  • M. Simić, B. Savić, M. Ognjanović, D. Stanković, D. Relić , D. Aćimović, T. Brdarić, Degradation of bisphenol A on SnO2-MWCNT electrode using electrochemical oxidation, Journal of Water Process Engineering 51 (2023) 103416, https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2022.103416