Марина Дабетић

Истраживач сарадник

Области интересовања: безбедност, управљање ризицима, нуклеарна безбедност, ХБРН ризици и претње, еколошка безбедност и заштита животне средине.

Образовање:

Дипломирани менаџер безбедности, 2012. год., Факултет безбедности, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Трендови приватизације водних ресурса у условима њихове несташице и одрживог коришћења

Мастер менаџер безбедности 2014. год., Факултет безбедности, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Примена концепта одрживог развоја у заштити животне средине локалне заједнице

Професионално искуство:

2015 – 2019, сарадник у настави, Факултет безбедности, Универзитет у Београду

2019 – и даље, истраживач сарадник Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Пет одабраних публикација:

  1. Дабетић, М., Николић, Д. (2022). Енергетска политика у међународним односима, са посебним освртом на питања енергетке безбедности Европске уније. Безбедност. 64(1), 124-156 https://doi.org/10.5937/bezbednost2201124D
  2. Dabetić, M. (2022).Prevention and response in the case of CBRN incidents. International Scientific Conference Sustainable Development and Green Economy. Belgrade, Serbia. April 19-21.  https://www.researchgate.net/publication/360167774_Prevention_and_response_in_the_case_of_CBRN_incidents
  3. Cvetković, V., Eric, N., Filipović, M. Popović Mančić, M., Kešetović, Ž. Radojević, N. (2018). Public Risk Perception of Terrorism Threats in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. 69(4) 279-298. M23, https://rhinosec.fb.bg.ac.rs/handle/123456789/394
  4. Cvetkovic, V., Ronan, K., Shaw, R., Filipovic, M., Mano, R., Gačić, J., Jakovljević, V. (2018). Household earthquake preparedness – a study from selected municipalities: Acta Geographica Slovenica, 59(1).  https://doi.org/10.3986/AGS.5445
  5. Филиповић, М. (2018). Еколошко образовање у функцији проеколошког понашања. Безбедност. 60(1), 99-111 https://doi.org/10.5937/bezbednost2201124D