Ивана Стајчић

Виши научни сарадник

Области интересовања: Полимерно инжењерство, Нанокомпозити, Хемијска модификација површине, Материјали из биообновљивих извора, Материјали за микроелектронику.

Образовање:

Дипломирани инжењер технологије (2009), Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Физичко-механичка својства композитног материјала поли(метилметакрилат)-бизмут силицијум оксид

Доктор наука-технолошко инжењерство (2017), Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Хибридни нанокомпозитни материјали са ефектом самозалечења

Професионално искуство:

2011- 2014: Истраживач приправник у Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду

2014. – април 2018: Истраживач сарадник у Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета

април 2018 – децембар 2018: Истраживач-сарадник Института за нуклеарне науке ВИНЧА

децембар 2018-данас: Научни сарадник Института за нуклеарне науке ВИНЧА – Национални институт Републике Србије, Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема:

Оптичка емисиона (ОЕ) и масена спектрометрија (МС) за карактеризацију плазме, кластера и полимерних материјала.

Експериментално и теоријско испитивање термо-хемијске конверзије отпадног материјала у циљу добијања већег приноса био-гаса (синтетичког гаса)

Пет одабраних публикација:

  1. Srdjan D. Perisic, Ivana Radovic, Milos Petrovic, Aleksandar Marinkovic, Dusica Stojanovic, Petar Uskokovic, Vesna Radojevic, Processing of hybrid wood plastic composite reinforced with short PET fibers, Materials and Manufacturing Processes, Vol.33, No.5 (2018) 572-579. IF(2018)=3.350, ISSN: 1042-6914 DOI: 10.1080/10426914.2017.
  2. A. A. Elmadani, Nataša Z. Tomić, Ivana Radović, Miloš Petrović, Dušica B. Stojanović, Radmila Jančić Heinemann, Vesna Radojević, Hybrid denture acrylic composites with nanozirconia and electrospun polystyrene fibers, PLoS ONE, Vol.14, No.12 (2019) e0226528. IF(2018)=2.776, ISSN 1932-6203 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226528
  3. Bojan Janković, Nebojša Manić, Vladimir Dodevski, Ivana Radović, Milena Pijović, Đurica Katnić, Gvozden Tasić, Physico-chemical characterization of carbonized apricot kernel shell as precursor for activated carbon preparation in clean technology utilization, Journal of Cleaner Production, Vol.236 (2019) 117614. IF(2019) = 7.246, ISSN 0959-6526 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117614.
  4. Ivana Radovic, Aleksandar Stajcic, Andjela Radisavljevic, Filip Veljkovic, Maria Cebela, Vojislav V. Mitic, Vesna Radojevic, Solvent effects on structural changes in self-healing epoxy composites, Materials Chemistry and Physics, Vol.256 (2020) 123761. IF(2020)=4.094, ISSN 0254-0584, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.123761
  5. Srđan Perišić, Azdihar Alzaroug, Katarina Kalevski, Marija Vuksanovic, Tatjana Volkov Husovic, Ivana Radović, Vesna Radojevic, Denture composite reinforced with short polyethylene terephthalate fibers. Polymer Composites, Vol.43, No.1 (2021) 543-550. IF(2021)=3.531, ISSN 0272-8397, doi:10.1002/pc.26397.