Ивана Перовић

Научни сарадник

Области интересовања: електрохемија, водонична енергија, електролиза, горивне ћелије, суперкондезатори, складиштење енергије, синтеза каталитичких материјала, ХБРН форензика.

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2009. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Оптерећење подземних вода органском супстанцом на неким локалитетима у Војводини.

Мастер физикохемичар, 2011. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Повећање енергетске ефикасности процеса електролитичког добијања водоника из алкалног раствора применом катализатора на бази никла и волфрама.

Доктор физичкохемијских наука, 2018. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Утицај примене јонских активатора на бази d-метала Zn, Co, Cu, Ni, Mo и ласерског зрачења на енергетску ефикасност процеса добијања водоника алкалном електролизом.

Професионално искуство:

2008. – 2009. Институт Мол, Стара Пазова

2009. – 2011. CONSECOАгенција за консалтинг и менаџмент у заштити животне средине

2011 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте (2021- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. I. Perović, D. Aćimović, G. Tasić, S. Karić,  P.r Laušević, M. Marčeta-Kaninski, V. Nikolić, Efficient Hydrogen Production Using Ternary Ni-Cu-Mo Ionic Activator, International Journal of Hydrogen Energy, 179( 2015) 88-94, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.003
  1. V. Nikolić, I. Perović, N. Gavrilov, I. Pašti, A. Šaponjić, P. Vulić, S. Karić, B. Babić, M. Marčeta Kaninski, On the tungsten carbide synthesis for PEM fuel cell application – Problems, challenges and advantages, International Journal of Hydrogen Energy, 39(2014)11175-11185, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.078
  1. V. Nikolić, D. Žugić, I. Perović, A. Šaponjić, B. Babić, I. Pašti, M. Marčeta Kaninski, Investigation of tungsten carbide supported Pd or Pt as anode catalysts for PEM fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy, 38( 2013) 11340-11345, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.06.094
  1. S. Miulović, S. Maslovara, I. Perović, V. Nikolić, M. Marčeta Kaninski, Electrocatalytic activity of ZnCoMo based ionic activators for alkaline hydrogen evolution-Part II, Applied Catalysis A: General, Volume 451( 2013) 220-226, https://doi.org/10.1016/j.apcata.2012.09.056
  1. A. Maksić, S. Miulović, V. Nikolić, I. Perović, M. Marčeta Kaninski, Energy consumption of the electrolytic hydrogen production using Ni–W based activators – Part I, Applied Catalysis A: General 405 (2011), 25-28, https://doi.org/10.1016/j.apcata.2011.07.017