Ивана Перовић

Виши научни сарадник

Области интересовања: електрохемија, водонична енергија, електролиза, горивне ћелије, суперкондезатори, складиштење енергије, синтеза каталитичких материјала, ХБРН форензика.

Образовање:

Доктор физичкохемијских наука, 2018. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Утицај примене јонских активатора на бази  d-метала Zn, Co, Cu, Ni, Mo и ласерског зрачења на енергетску ефикасност процеса добијања водоника алкалном електролизом.

Мастер физикохемичар, 2011. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Повећање енергетске ефикасности процеса електролитичког добијања водоника из алкалног раствора применом катализатора на бази никла и волфрама.

Дипломирани физикохемичар, 2009. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Оптерећење подземних вода органском супстанцом на неким локалитетима у  Војводини.

Професионално искуство:

2011 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2009. – 2011. CONSECOАгенција за консалтинг и менаџмент у заштити животне средине

2008. – 2009. Институт Мол, Стара Пазова

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте (2021- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. I. Perović, S. Mitrović, S. Brković, N. Zdolšek, M. Seović, G. Tasić, I. Pašti , On the use of WO42- as a third component to Co–Mo ionic activator for HER in alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy, 64 (2024) 196–204,https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.267
  2. S. Mitrović, S.M. Brković, S. Živković, N. Zdolšek, M. Seović, J. Georgijević, I.M. Perovic, From E-Waste to Hydrogen Evolution: Harnessing Recycled Precious Metals for Catalytic Efficiency in Hydrogen Evolution ReactionsMaterials, 16 (2023) 6795.https://doi.org/10.3390/ma16206795
  3. Nikola Zdolšek, Ivana Perović, Snežana Brković, Gvozden Tasić, Miloš Milović, Milica Vujković, Deep Eutectic Solvent for Facile Synthesis of Mn3O4@N-Doped Carbon for Aqueous Multivalent-Based Supercapacitors: New Concept for Increasing Capacitance and Operating Voltage, Materials, 2022, 15, 8540.https://doi.org/10.3390/ma15238540
  4.  I.M. Perovic, D.D. Acimovic, G.S. Tasić, S.D. Karic, P.Z. Lausevic, M.P.M. Kaninski, V.M. Nikolić, Efficient hydrogen production using ternary Ni-Cu-Mo ionic activator, International Journal of Hydrogen Energy, 40 (2015) 6270-6275. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.03.003
  5. V.M. Nikolic, I.M. Perovic, N.M. Gavrilov, I.A. Pašti, A.B. Saponjic, P.J. Vulic, M.P.M. Kaninski, On the tungsten carbide synthesis for PEM fuel cell application–Problems, challenges and advantages, International Journal of Hydrogen Energy, 39 (2014) 11175-11185. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.05.078