Александра Бонџић

Виши научни сарадник

Области интересовања: Потенцијални лекови за терапију Алцхајмерове болести и канцера. Примена металоумрежених органских структура, МОФ, и наночестица као система за доставу лекова и биосензора. МОФ као нови материјали за детекцију и уклањање ксенобиотика из животне средине.

Образовање:

Доктор физичкохемијских наука, 2017. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: “Интеракција бипиридинских комплекса злата (III) и полиоксоволфрамата са На+/K+-ATПaзом and ацетилхолинестеразом”.

Мастер хемичар, 2011. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: “Оксидација квeрцетина тетрахлоридоаурат(III) јоном у киселој средини”.

Дипломирани хемичар, 2006. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: “Кинетика реакције [AuCl4 ] и кверцетина”.

Професионално искуство:

2006 – 2008., Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2011 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

04/2023-10/2023 – постдокторско усавршавање – Департман за хемију, Католички Универзитет, Лувен, Белгија

Активни пројекти:

Програмска тема: Дизајн и развој комплексних хемијских структура и иновативних метода у третману неуродегенеративних поремећаја, канцера и у уклањању ксенобиотика из животне средине (2024-и даље); руководилац.
Билатерални пројекат са Турском, сарадња између Департмана за природе и математичке науке, Озиегин Универзитета у Истанбулу и Института за нуклеарне науке Винча, назив пројекта „MOF compounds as carriers for tetrahydroisoquinoline based inhibitors of acetylcholinesterase – improved solution for the treatment of Alzheimer’s disease“ (2024-2026); руководилац.
Пројекат: „Plasmonic-based light harvesting for photocatalytic microfluidic devices“ (2023-2026), Plasmaharvest-Програм ПРИЗМА, Фонд за науку Републике Србије; учесник.
Пројекат CA22147 – European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions (EU4MOFs) (2023-2027); члан управног одбора за Србију.

Пет одабраних публикација:

  1. Jovanović, D., Filipović, A., Janić, G., Lazarević Pašti, T., Bondžić, B.P., Bondžić, A.M*. “Targeting Alzheimer’s Disease: Evaluating the Efficacy of C-1 Functionalized N-Aryl-Tetrahydroisoquinolines as Cholinergic Enzyme Inhibitors and Promising Therapeutic Candidates” Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 1033. https://doi.org/10.3390/ijms25021033
  2. Bondžić А.М.*, Jovanović D., Arsenijević N., Laban B., Lazarević Pašti T., Klekotka U., Bondžić B.P., “ “Soft Protein Corona” as the Stabilizer of the Methionine-Coated Silver Nanoparticles in the Physiological Environment: Insights into the Mechanism of the Interaction“, International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23(16), 8985. https://doi.org/10.3390/ijms23168985
  3. Bondžić A. M.*, Lazarević Pašti T. D., Pašti I. A., Bondžić B. P., Momčilović M., Loosen A., Parac-Vogt T. N. „Synergistic Effect of Sorption and Hydrolysis by NU-1000 Nanostructures for Removal and Detoxification of Chlorpyrifos“, ACS Applied Nano Materials, 2022, 5, 3, 3312–3324. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c03863
  4. Bondžić A. M.,* Žakula J. J., Korićanac L. B., Keta O. D., Janjić G. V., Đorđević I. S. Rajković S. U. „Cytotoxic activity and influence on acetylcholinesterase of series dinuclear platinum(II) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocyclic bridging ligands: Insights in the mechanisms of action“, Chemico-Biological Interactions, 2022, 351, 109708. https://doi.org/10.1016/j.cbi.2021.109708
  5. Bondžić A.M.*, Lazarević-Pašti T.D., Leskovac, A.R., Petrovića Ž.P., Čolović M. B., Parac-Vogt T. N., Janjić G.V.* „A new acetylcholinesterase allosteric site responsible for binding voluminous negatively charged molecules – the role in the mechanism of AChE inhibition“ European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020, 151, 105376. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2020.105376