Јелена Маринковић

Научни сарадник

Области интересовања: наноматеријали за примену у стоматологији, орални биофилм, антибактеријски потенцијал, антибиофилм потенцијал, потенцијал етарских уља и конституената, потенцијал природних производа.

Образовање:

Доктор стоматологије, 2014. год., Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду,

Доктор медицинских наука – стоматологија, 2021. год., Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Дејство етарских уља на бактерије инфицираног коренског канала младих сталних зуба

Професионално искуство:

2016 -2017 – Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2018 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча – Институт од националног значаја за Републику Србију

Активни пројекти:

Програмска тема: Биоматеријали у инжињерству ткива (2021- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. J. Marinković, B. Nikolić, Т. Marković, В. Petrović, S. Pašalić, M. Lal, D. Marković, Essential Oils As Adjuvants In Endodontic Therapy: Myth Or Reality? Future Microbiol. 17 (2022) 1487-1499. https://doi.org/10.2217/fmb-2022-0115.
  • J. Marinkovic, T. Markovic, B. Nikolic, A Ciric, D. Mitic-Culafic, S. Dukanovic, A. Krstic, D. Pavlica, T. Vlajic, D. Markovic, Biocompatibility and Antibacterial Potential of the Cinnamomum camphora cineoliferum (L.) J. Presl. and Melaleuca ericifolia Sm. Essential Oils Against Facultative and Obligate Endodontic Anaerobes. J. Essent. Oil-Bear. Plants. 25 (2022) 111-125. https://doi.org/10.1080/0972060X.2022.2040386
  • J. Marinković, M. Bošković, G. Tasić, B. Vasilijević, D. Marković, T. Marković, B. Nikolić, Cymbopogon Martinii Essential Oil Nanoemulsions: Physico-Chemical Characterization, Antibacterial and Antibiofilm Potential Against Enterococcus faecalis. Ind Crops Prod.  187 (2022) 115478. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115478
  • J. Marinković, B. Nikolić, T. Marković, M. Radunović, J. Ilić, M. Bošković, A. Ćirić, D. Marković, Cymbopogon citratus Essential Oil: An Active Principle Of Nanoemulsion Against Enterococcus Faecalis Root Canal Biofilm. Future Microbiol. 16 (2021) 907-918. https://doi.org/10.2217/fmb-2021-0081
  • J. Marinković, D.M. Ćulafić, B. Nikolić, S. Đukanović, T. Marković, G. Tasić, A. Ćirić, D. Marković, Antimicrobial Potential of Irrigants Based On Essential oils of Cymbopogon martinii and Thymus zygis towards in vitro Multispecies Biofilm Cultured in ex vivo Root Canals. Arch Oral Biol. 117 (2020) 104842. http://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2020.104842