Јелена Георгијевић

Истраживач сарадник

Области интересовања: физичка хемија материјала, електрохемија, електроаналитичка хемија, горивне ћелије, суперкондензатори, батерије

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2016. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов завршног рада: Електокаталитичко одређивање бромида

Мастер физикохемичар, 2017. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Церијум диоксид допиран никлом као електрокатализатор за реакцију редукције кисеоника

Докторске студије, 2017. год и даље, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

Професионално искуство:

2017 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Публикације:

  1. S. Maslovara, D. V. Anićijević, S. Brković, J. Georgijević, G. Tasić, M. M. Kaninski, Experimental and DFT study of CoCuMo ternary ionic activator for alkaline HER on Ni cathode, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol 839, pp. 224-230, (2019), https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.03.044