Јадранка Милетић Вукајловић

Научни сарадник

Области интересовања

Биохемија, Липидомика, Редокс медицина, течна хроматографија, Масена спектрометрија

Образовање:

2012 – 2019 | Докторске академске студије медицинске биохемије – Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду. Тема докторске дисертације: Испитивање зависности липидног састава плазме и параметара липидне пероксидације од стадијума и дужине трајања Паркинсонове болести и примене терапије

2011 – 2012 | Мастер академске студије хемије – Хемијски факултет у сарадњи са Институтом за физику, Универзитет у Београд

2006 – 2011 | Основне академске студије биохемије – Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Професионално искуство:

Новембар 2015 – и даље | Институт за нуклеарне науке ‘’Винча’’, Институт од националног значаја за Републику Србију,  Лабораторија за физичку хемију

2012 – 2015 | Медицински факултет, Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Билатерални пројекат са Републиком Немачком – Секвенцирање гликолипидома мозга пацова у моделу ране неуродегенерације

Одабране публикације

1. Jadranka Miletić Vukajlović and Tanja Panić-Janković (2021). Mass Spectrometry in Clinical Laboratories, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96745.

2. Valenta Sobot A, Drakulic D, Joksic G, Miletic Vukajlovic J, Savic ZJ, Potocnij J. Fillipovic Trickovic J (2020) Yellow gentian root extract provokes concentration- and time-dependent response in peripheral blood mononuclear cells. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology DOI: 10.2478/aiht-2020-71-3476

3. Miletic Vukajlovic J, Drakulić D, Pejić S, Ilić TV, Stefanović A, Petković M, Schiller J. (2019) Increased plasma phosphatidylcholine /lysophosphatidylcholine ratios in patients with Parkinson’s disease. Rapid Communication in Mass Spectrometry. DOI: 10.1002/rcm.8595

4. J. Miletic, S. Pejic, A. Todorovic, A. Valenta Sоbot, D. Drakulic, I. Pavlovic, T. Ilic, A. Stefanovic, M. Prostran, M. Stojanov. (2018) Antioxidant status and clinicopathological parameters in patients with Parkinson’s disease. Vojno sanitetski pregled. DOI: 10.2298/VSP180718148M.

5. J. Miletic, D. Drakulic, S. Pejic, M. Petkovic, T. Ilic, M. Miljkovic, A. Stefanovic, M. Prostran, M. Stojanov. (2017) Prooxidant– antioxidant balance, advanced oxidation protein products and lipid peroxidation in Serbian patients with Parkinson’s disease. International Journal of Neuroscience. DOI: 10.1080/00207454.2017.1403916