Стефан Митровић

Истраживач приправник

Област интересовања: електрохемија, произвидња водоника, електролиза, горивне ћелије, водонична енергија, каталитички материјали и њихова синтеза, зелена хемија

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2020. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Оптимизација радних услова за постизање високе ефикасности алкалне горивне ћелије

Мастер физикохемичар, 2021. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Испитивање каталитичке активности система Co-Mo-W за реакцију издвајања водоника у процесу алкалне електролизе

Професионално искуство:

2022 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021 – и даље)

Одабране публикације:

  1. Mina Seović, Dubravka Milovanović, Gvozden Tasić, Nikola Zdolšek, Stefan Mitrović, Snežana Brković, Ivana Perović, On the green path of innovation – hydrogen from laser-assisted alkaline electrolysis, Scientific professional society for environmental protection of serbia – Ecologica (2022), Vol 29, No 107, 359 – 363, https://doi.org/10.18485/ecologica.2022.29.107.9
  2. S. Mitrović, S. Brković, N. Zdolšek, G. Tasić, M. Seović, M. Ćurčić and I. Perović, Efficient energy consumption for hydrogen production using Co-Mo based ionic activators, 16th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry (2022)
  3. Stefan Mitrović, Ivana Perović, Snežana Brković, Mina Seović, Waste to catalyst: Recycling of dental cover waste to boost hydrogen production, 8th Conference of Young Chemists of Serbia (2022) 70