Снежана (ex Миуловић) Брковић

Научни сарадник

Области интересовања: електрохемија, електрокатализа, каталитички материјали и њихова синтеза, зелена енергија, водонична енергија, електролизери, ПЕМ горивне ћелије, суперкондензатори, ХБРН форензика

Образовање:

Мастер физичке хемије, 2010. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Добијање водоника процесом алкалне електролизе – могућност уштеде енергије применом активатора на бази Co  i W

Доктор физичкохемијских наука, 2020. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Испитивање нестехиометријских оксида и карбида волфрама као адитива и носача анодних катализатора за горивне ћелије са протонски проводном мембраном

Професионално искуство:

2011 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2020- и даље); од 2022. руководилац.

Програмска тема: Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте (2022- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Aleksandar D. Maksic, Snezana M. Miulovic, Vladimir M. Nikolic, Ivana M. Perovic, Milica P. Marceta Kaninski, Energy consumption of the electrolytic hydrogen production using Ni–W based activators — Part I, Applied Catalysis A: General, 405 (2011) 25-28. doi:10.1016/j.apcata.2011.07.017.
  • Snezana M. Miulovic, Sladjana Lj. Maslovara, Ivana M. Perovic, Vladimir M. Nikolic, Milica P. Marceta Kaninski, Electrocatalytic activity of ZnCoMo based ionic activators for alkaline hydrogen evolution–Part II, Applied Catalysis A: General, 451 (2013) 220-26. doi:10.1016/j.apcata.2012.09.056.
  • Snežana М. Brković, Vladimir M. Nikolić, Milica P. Marčeta Kaninski, Igor A. Pašti. Pt/C catalyst impregnated with tungsten-oxide – Hydrogen Oxidation Reaction vs. CO tolerance, International Journal of Hydrogen Energy, International Journal of Hydrogen Energy. 44 (2019 ) 13364-72. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.03.270.
  •  Snežana M. Brkovic, Milica P. Marceta Kaninski, Petar Z. Lausevic, Aleksandra B. Saponjic, Aleksandra M. Radulovic, Aleksandra A. Rakic, Igor A. Pasti, Vladimir M. Nikolic, Non-stoichiometric tungsten-carbide-oxide-supported Pt–Ru anode catalysts for PEM fuel cells – From basic electrochemistry to fuel cell performance, International Journal of Hydrogen Energy. 45 (2020) 13929–38. doi:10.1016/j.ijhydene.2020.03.086.
  • Nikola Zdolsek, Milica Vujkovic, Onder Metinc, Snezana Brkovic, Ana Jocic,  Aleksandra Dimitrijevic, Tatjana Trtic-Petrovic, Biljana Sljukic, Boosting electrocatalysis of oxygen reduction and evolution reactions with cost-effective cobalt and nitrogen-doped carbons prepared by simple carbonization of ionic liquids, International Journal of Hydrogen Energy. 47 (2022) 14847 – 58. doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.02.225.