Санела Вељковић

Истраживач приправник

Области интересовања: национална безбедност, нуклеарна безбедност, безбедносне претње, процена ризика

Образовање:

Дипломирани политиколог за међународне послове, 2021. год., Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

Мастер менаџер безбедности, 2023. год., Факултет безбедности, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Контрола безбедносно-обавештајног система као саставног дела система националне безбедности – студија случаја Републике Србије

Матер политиколог за међународне послове, 2023. год., Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Легалност једностраних хуманитарних интервенција – студија случаја Савезне Републике Југославије

Професионално искуство:

2024 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке „Винча“

Активни пројекти:

Програмска тема: Интегрисани мултидисциплинарни приступ за унапређење радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности (2024 – и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Veljković, S. (2023). Lessons we can learn about human rights after the Covid-19 virus pandemic in the Republic of Serbia. Law – theory and practice, 40(4), 199-210. https://doi.org/10.5937/ptp2304199v.
  2. Veljković, S. & Arnaudov, M. (2023). Budućnost ljudskih prava – osnovne tekovine Evropske unije na raskršću između hrišćanstva i islamizma. Evropsko zakonodavstvo, 22(84), 215-230. https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.12.
  3. Veljković, S. (2023). Sektorski pristup bezbednosti i prelivanje pretnji na primeru oružanog sukoba u Makedoniji 2001. godine.  Diplomatija i bezbednost, 6(2), 71-98.
  4. Veljković, S. & Vučković, M. (2023). Prednosti i nedostaci koncepta ljudske bezbednosti, Glasnik za društvene nauke, 15(15), 343-350.
  5. Ćurčić, M., Veljković, S. & Dimović, S. (2023). Border crossing control of radioactive materials in Serbia. In: IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023. (pp. 629-639). Belgrade: International Research Academy of Science and Art.