Никола Здолшек

Научни сарадник

Области интересовања: електрохемија, физичка хемија материјала

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2013. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: ЕПР детекција слободних радикала у хладној плазми

Мастер физикохемичар, 2014. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: ЕПР имиџинг озрачених зуба

Доктор физичкохемијских наука, 2019. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Јонске течности као медијуми и прекурсори за синтезу порозних угљеничних материјала за примену у горивним ћелијама и складиштењу енергије

Професионално искуство:

2020 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2015 – 2020, Лабораторије за физику, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

1. I. Perović, S. Mitrović, S. Brković, N. Zdolšek, M. Seović, G. Tasić, I. Pašti, On the use of WO42− as a third component to Co–Mo ionic activator for HER in alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 64 (2024) 196-204, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.03.267 

2. B. Janković, N. Manić, I. Perović, M. Vujković, N. Zdolšek, Thermal decomposition kinetics of deep eutectic solvent (DES) based on choline chloride and magnesium chloride hexahydrate: New details on the reaction mechanism and enthalpy–entropy compensation (EEC), Journal of Molecular Liquids 374 (2023) 121274, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121274

3. S. Mitrović, S. Brković, S. Živković, N. Zdolšek, M. Seović, J. Georgijević, I. Perović, From E-Waste to Hydrogen Evolution: Harnessing Recycled Precious Metals for Catalytic Efficiency in Hydrogen Evolution Reactions, Materials  16(20) (2023) 6795, https://doi.org/10.3390/ma16206795 

4. N. Zdolšek, I. Perović, S. Brković, G. Tasić, M. Milović, M. Vujković, Deep Eutectic Solvent for Facile Synthesis of Mn3O4@N-Doped Carbon for Aqueous Multivalent-Based Supercapacitors: New Concept for Increasing Capacitance and Operating Voltage, Materials 15 (2022) 8540, https://doi.org/10.3390/ma15238540

5. N. Zdolšek, M. Vujković,  Metin, Ö., S. Brković, A. Jocić, A. Dimitrijević, T. Trtić-Petrović, B. Šljukić, Boosting electrocatalysis of oxygen reduction and evolution reactions with cost-effective cobalt and nitrogen-doped carbons prepared by simple carbonization of ionic liquids, International Journal of Hydrogen Energy 47(33) (2022) 14847–14858, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.225