Невена Арсенијевић

Истраживач приправник

Области интересовања: хемија, биохемија, физичка хемија, заштита животне средине, ацетилхолинестераза, инхибитори ацетилхолинестеразе, Алцхајмерова болест.

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2020. год., Природно-математички факултет Универзитет у Крагујевцу, наслов дипломског рада: “Токсични ефекти и употреба ботулинум токсина”

Мастер биохемичар, 2021. год., Хемијски факултет Универзитет у Београду, наслов мастер рада: “Развој ELISA теста за одређивање нивоа серумских IgG антитела специфичних за рецептор-везујући домен S протеина SARS-CoV-2”

Докторске студије, Хемијски факултет, студијски програм биохемија, Универзитет у Београду. Октобар 2021 –

Активни пројекти:

Програмска тема: Дизајн и развој комплексних хемијских структура и иновативних метода у третману неуродегенеративних поремећаја, канцера и у уклањању ксенобиотика из животне средине (2024- и даље); учесник.

Пројекат: „Plasmonic-based light harvesting for photocatalytic microfluidic devices“ (2023-2026), Plasmaharvest-Позив ПРИЗМА, Фонд за науку Републике Србије; учесник.

Пројекат CA22147 – European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions (EU4MOFs) (2023-2027); учесник.

Билатерални пројекат са Турском, сарадња између Департмана за природне и математичке науке, Озиегин Универзитета у Истанбулу и Института за нуклеарне науке Винча, назив пројекта „MOF compounds as carriers for tetrahydroisoquinoline based inhibitors of acetylcholinesterase – improved solution for the treatment of Alzheimer’s disease“ (2024-2026), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Bondžić, A.M.; Jovanović, D.; Arsenijević, N.; Laban, B.; Lazarević Pašti, T.; Klekotka, U.; Bondžić, B.P. “Soft Protein Corona” as the Stabilizer of the Methionine-Coated Silver Nanoparticles in the Physiological Environment: Insights into the Mechanism of the Interaction. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8985. https://doi.org/10.3390/ijms23168985
  2. Nevena N. Radivojevic, Nada D. Savic, Tatjana N. Parac Vogt, Aleksandra M. Bondzic, “Influence of Zr ion on inhibitory potency of Keggin type POMs toward acetylcholinesterase”. Book of Abstract 9th Conference of Young Chemists of Serbia. Novi Sad, Serbia, Nov. 4 2023.