Милош Тошић

Истраживач сарадник

Области интересовања: Хроматографија, фотокатализа, фотоелектрокатализа, заштита животне средине

Образовање:

Дипломирани инжењер технологије, 2014. год., Технолошко метлуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Управљање квалитетом у физичко-хемијској лабораторији за нафту и нафтне деривате у функцији одрживог развоја предузећа.

Мастер инжењер технологије, 2018. год., Технолошко метлуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Примена технике гасне хроматографије са масеним детектором у циљу одређивања садржаја фенола у земљишту.

Професионално искуство:

2015 – 2019 Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2019 – 2023 Институт за општу и физичку хемију

2023 – Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2023- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. M. Tošić, V. Rajić, D. Pjević, S. Stojadinović, N. Krstulović, S. Dimitrijević Branković, M. Momčilović, Synergy of Nd:YAG Picosecond Pulsed Laser Irradiation and Electrochemical Anodization in the Formation of TiO2 Nanostructures for the Photocatalytic Degradation of Pesticide Carbofuran, Photonics 2024, 11(3):284, https://doi.org/10.3390/photonics11030284, ISSN: 2304-6732.
  2. Bojan Janković, Nebojša Manić, Vladimir Dodevski, Jasmina Popović, Jelena D. Rusmirović, Miloš Tošić, Characterization analysis of Poplar fluff pyrolysis products. Multi-component kinetic study, Fuel 238 (2019) p. 111–128, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.064, ISSN: 0016-2361.
  3. Branislava Savić, Ivana Mihajlović, Slobodan Milutinović, Mina Seović, Željka Nikolić, Miloš Tošić, Tanja Brdarić, Validation and uncertainty estimation of analytical method for determination of phenolic compounds in concrete, Journal of the Serbian Chemical Society  84(1) (2019) p. 55–68, https://doi.org/10.2298/JSC180518106S, ISSN: 0352-5139
  4. Danka D. Acimović, Željka M. Nikolić, Miloš S. Tošić, Dubravka S. Milovanović, Vladimir M. Nikolić, Tanja P. Brdarić, Milica P. Marčeta-Kaninski, Validation and uncertainty estimation of UPLC-PDA method for the analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in concrete, Journal of Hazardous Materials 325 (2017) p. 271–278, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.12.008, ISSN: 0304-3894.