Милица Ћурчић

Истраживач сарадник

Области интересовања: безбедност, национална безбедност, национални интерес, безбедносне претње, ХБРН претње, нуклеарна безбедност, процена ризика

Образовање:

Дипломирани менаџер безбедности, 2012. год., Факултет безбедности, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: “Карактеристике исламистичког тероризма на Балкану“

Мастер менаџер безбедности, 2014. год., Факултет безбедности, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: “Западни Балкан као регионални безбедносни поткомплекс“

Доктор наука безбедности, 2023. год, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, наслов докторске дисертације: „Национални интерес као аналитички оквир за истраживање политике националне безбеднсти“.

Професионално искуство:

2017 – 2018 Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије, Сектор за имплементацију споразума и подршку официру за везу при мисији Европске уније у Приштини, на позицији помоћника Официра за везу

2018 – и даље Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке „Винча“

2020 – и даље Лице за одбрану и безбедност Института за нуклеарне науке „Винча“

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој и имплементација нових материјала, метода и протокола у области превенције, заштите и ефикасног одговора на потенцијалне ХБРН акциденте (2021- и даље), учесник.

Програмска тема: Оптичка емисиона (ОЕ) и масена спектрометрија (МС) за карактеризацију плазме, кластера и полимерних материјала; (2021- и даље), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Врачар, M., Ћурчић, М. (2022). Војна неутралност Републике Србије као стратегијска категорија. Српска политичка мисао. 41-65. DOI:10.22182/spm.specijal2022
  2. Trifunović, D., Ćurčić, M. (2021). National interest in security science: a realist perspective. National Security and the Future. 22(3). pp. 73-89. http://doi.org/10.37458/nstf
  3. Ћурчић, М., Вукелић, M. (2020). Жене са територије Западног Балкана у исламским терористичким организацијама. Безбедност. LXII (2), 174-192. ДОИ: 10.5937/bezbednost2002174C
  4. Dragišić, Z., Ćurčić M. (2019). Weapon of Mass Destruction and Contemporary Security Studies. Security Dialogues. Vol. 10, No. 1-2, pp. 231-243. 623.454.8:355.019.1/.2]:341.24
  5. Ćurčić, M. (2018). Asymmetric Threats in Security Studies. Asymmetry and Strategy -Thematic Collection of Articles. Strategic Research Institute and National Defence School, pp. 17-31. ISBN 978-86-81121-17-7