Милица Немода

Истраживач приправник

Области интересовања: процена генотоксичног и антигенотоксичног потенцијала природних продуката и наночестица, синтеза наночестица, процена антиоксидативног потенцијала

Образовање:

Магистар фармације – медицински биохемичар, 2018. год, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду, наслов завршног рада: Процена генотоксичног ефекта и антигенотоксичног потенцијала ТiО2 честица на леукоцитима периферне крви in vitro.

Уписала докторске студије 2019, модул фармакологија, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду.

Професионално искуство:

2019 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча.