Милена Пијовић Радовановић

Истраживач сарадник

Области интересовања: адсорпција, електрохемија

Образовање:

Дипломирани еколог, 2014. год., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Утицај аерације млазничног тока на ефикасност преноса масе кисеоника у фонтанско-флуидизованом слоју са централном цеви

Мастер технолог 2015. год., ехнолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: Испитивање могућности консолидације  депонија пепела „Старо костолачко острво“ термоелектране Костолац

Докторске студије на Технолошко-металуршком факултету, Универзитет у Београду 2017- и даље.

Професионално искуство:

2018 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Фундаментални и примењени аспекти електрокатализе у енергетским системима и зеленим технологијама (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Експериментално и теоријско испитивање термо-хемијске конверзије отпадног материјала у циљу добијања већег приноса био-гаса (синтетичког гаса) (2021- и даље); учесник

Пројекат Стабилисе: Одржива примена технологије каталитичке гасификације биомасе за повећање коришћења обновљиве енергије у српској индустрији

Пет одабраних публикација:

1. Bojan Janković, Nebojša Manić, Vladimir Dodevski, Ivana Radović, Milena Pijović, Đurica Katnić, Gvozden Tasić, Physico-chemical characterization of carbonized apricot kernel shell as precursor for activated carbon preparation in clean technology utilization, Journal of Cleaner Production 236 (2019) 117614 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117614

2. Milena Pijović, Nebojša Manić, Dragana Vasić Anićijević, Aleksandar Krstić, Miodrag Mitrić, Tamara Matić, Bojan Janković, Simple and effective one-step production of high-quality mesoporous pyrolytic char from waste tires: Rhodamine B adsorption kinetics and density functional theory (DFT) study, Diamond & Related Materials 121 (2022) 108768 https://doi.org/10.1016/j.diamond.2021.108768

3. Nebojša Manić, Bojan Janković, Milena Pijović, Hadi Waisi, Vladimir Dodevski, Dragoslava Stojiljković, Vladimir Jovanović, Apricot kernel shells pyrolysis controlled by non isothermal simultaneous thermal analysis (STA), Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 142 2 (2020) 565-579 https://doi.org/10.1007/s10973-020-09307-5

4. Bojana Bozilovic, Bojan Z. Jankovic, Milena Pijovic-Radovanovic, Hadi Waisi, Milena Marinovic-Cincovic, Sanja Krstic, Vladimir M. Dodevski, Thermo-chemical conversion of cigarette butt filters waste through pyrolysis process using thermal analysis techniques, Thermal Science 28 1 (2024) 513-527 https://doi.org/10.2298/TSCI230520153B