Маја Кокунешоски

Научни саветник

Области интересовања: материјали, керамика, синтеза и карактеризација мезо и макро порозних оксидних керамичких прахова, синтеза и карактерисање угњеничних реплике на бази сахарозе, машински обрадњива керамика.

Образовање:

Дипломирани инжењер технолог, 1993. год., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Синтеза и карактерисање поли (ди-2-монохлоретил итаконата)”.

Магистар техничких наука, 1998. год., Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, наслов магистарске тезе: ”Термијска деградација поли(2–монохлоретил метакрилата) у присуству антиоксиданата”.

Доктор техничких наука, 2011. год., Рударско-геолошком факултету, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације:” Синтеза и карактеризација мезопорозних силикатних и угљеничних материјала и њихова примена у адсорпцији органских загађивача”.

Професионално искуство:

1993 – 1997. год., Катедра за органску хемијску технологију, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду.

2000 – 2016. год., Лабораторија за материјале, Институт за нуклеарнe науке „ВИНЧА“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду.

2016 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарнe науке „ВИНЧА“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду.

Активни пројекти:

Програм Трансфер технологије Фонда за иновациону делатност: „Модификована глина као сепарациони медиј“ (2023-2024); руководилац.

Програмска тема: „Структура и динамика теломера у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфламаторног пута лимфоцита периферне крви“ (2022- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. M. Kokunešoski, Dj. Janaćković, D. Kićević, S. Ilić, A. Šaponjić, The effect of acrylate on the properties and machinability of alumina ceramics, Science of Sintering, 55 (1) (2023) 103-113. https://doi.org/10.2298/SOS2301103K.
  2. M. Kokunešoski, M. Stanković, M. Vuković, J. Majstorović, Đ. Šaponjić, S. Ilić, A. Šaponjić, Macroporous monoliths based on natural mineral sources, clay and diatomite, Science of Sintering, 52 (2020) 339-348. https://doi.org/10.2298/SOS2003339K
  3. M. Kokunešoski, Z. Baščarević, Z. Rakočević, A. Šaponjić, Đ. Šaponjić, D. Jordanov, B. Babić, Influence of synthesis conditions on morphological features of the SBA-15 containing only elongated and rounded/spherical grains, Science of Sintering, 50 (2018) 111-121. https://doi.org/10.2298/SOS1801111K
  4. M. Kokunešoski, A. Šaponjić, M. Stanković, J. Majstorović, A. Egelja, S. Ilić, B. Matović, Effect of boric acid on the porosity of clay and diatomite monoliths, Ceramics International 42 (2016) 6383-6390. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.01.034
  5. M. Kokunešoski, A. Šaponjić, V. Maksimović, M. Stanković, M. Pavlović, J. Pantić, J. Majstorović, Preparation and characterization of clay-based porous ceramics with boric acid as additive, Ceramics International 40 (2014) 14191-14196. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.06.007