Марија Ковачевић

Истраживач приправник

Области интересовања: теоријска хемија, ДФТ израчунавања, унапређени оксидациони процеси, фотокатализа органских загађивача.

Образовање:

Мастер професор хемије, 2018. год., Хемијски факултет у Београду –
интегрисане академске студије, наставни смер. Назив завршног рада: „Циклизације незасићених αјодокетона солима сребра“.

Докторске академске студије 2019 – и даље

Професионално искуство:

2022 – и даље, истраживач приправник, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Уклањање загађујућих супстанци из животне средине 0502308, учесник.

Национални пројекат за промоцију и популаризацију науке „Пити или не пити?“ (2022-23), учесник.

Пет одабраних публикација:

  • Kovačević M., Živković S., Ognjanović M., Momčilović M., Relić D., Vasić Anićijević D. (2023), In Silico Guided Design of Metal/Semiconductor Photocatalysts: A Case of Cu-Modified TiO2 for Ciprofloxacin Degradation [MDPI]. Materials, 16(16), 5708–5708. https://doi.org/10.3390/ma16165708