Марија Живковић

Стручни саветник

Области интересовања: загађење ваздуха унутрашњег простора и спољашње средине, суспендоване честице (PM), испарљива органска једињења (VOC), полициклични ароматични угљоводоници (PAH), органски и елементарни угљеник (OC/EC)

Образовање:

Дипломирани хемичар за заштиту животне средине, 2010. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Oрганско-геохемијске карактеристике течних производа пиролизе и катализоване пиролизе керогена типа II/III (Ваљевско-Мионички басен)

Доктор хемијских наука, (2023), Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Садржај и састав унутрашњег и спољашњег аерозагађења у школским срединама у Србији.

Професионално искуство:

2010 – 2021, Лабораторија за термотехнику и енергетику, Институт за нуклеарне науке Винча

2021 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Аерозагађење спољашње средине и унутрашњег простора – мерење и моделовање просторновременске расподеле загађености ваздуха и процена изложености (2021- и даље); учесник.

Међународни пројекат HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, WeBaSOOP (Бр 101060170). Координатор Института Винча, учесници NILU (Норвешка), CSIC (Шпанија), Универзитет у Новој Горци (Словенија), Институт за рударство и металургију Бор, Градски завод за јавно здравље Београд, DEAKIN UNIVERSITY (Аустралија):  Research Reinforcing in the Western Balkans in Offline and Online Monitoring and Source Identification of Atmospheric Particles (2022-2025); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Marija Živković, Milena Jovašević-Stojanović, Anka Cvetković, Ivan Lazović, Viša Tasić, Žana Stevanović, Ivan Gržetić, PAHs levels in gas and particle-bound phases in schools in Serbia, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2015, 21, pp. 159 – 167,  https://doi.org/10.2298/CICEQ140206016Z
  2. Marina Jovanović, Biljana Vučićević, Valentina Turanjanin, Marija Živković, Vuk Spasojević , Investigation of indoor and outdoor air quality of the classrooms at a school in Serbia, Energy (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.03.080
  3. Marija Živković, Milena Jovašević-Stojanović, Anka Cvetković, Rastko Jovanović, Dragan Manojlović, Characterisation of fine particulate matter level, content and sources of a kindergarten microenvironment in Belgrade city center, Thermal Science, 2023, 27, pp. 2215 – 2228, https://doi.org/10.2298/TSCI220831220Z IF(2022): 1,7 (Thermodynamics 48/62)
  4. Rastko Jovanović, Marija Živković, Probabilistic Simulation of Incremental Lifetime Cancer Risk of Children and Adults Exposed to the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAHs in Primary School Environment in Serbia, Model Development аnd Validation, Lecture Notes in Networks and Systems (Book Chapter), 90, 2020, pp. 203-220, https://doi.org/10.1007/978-3-030-30853-7
  5. Biljana Vučićević, Marija Živković, Valentina Turanjanin, Vukman Bakić, Marina Jovanović, Impact of lockdown on air quality in Belgrade during COVID-19 pandemic, Thermal Science, 2023, OnLine-First Issue 00, pp. 212 – 212, https://doi.org/10.2298/TSCI230706212V