Марија Живковић

Стручни саветник

Области интересовања: загађење ваздуха унутрашњег простора и спољашње средине, суспендоване честице (PM), испарљива органска једињења (VOC), полициклични ароматични угљоводоници (PAH), органски и елементарни угљеник (OC/EC)

Образовање:

Дипломирани хемичар за заштиту животне средине, 2010. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Oрганско-геохемијске карактеристике течних производа пиролизе и катализоване пиролизе керогена типа II/III (Ваљевско-Мионички басен)

Студент докторских студија, (2010 – и даље), Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Садржај и састав унутрашњег и спољашњег аерозагађења у школским срединама у Србији

Професионално искуство:

2010 – 2021, Лабораторија за термотехнику и енергетику, Институт за нуклеарне науке Винча

2021 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Аерозагађење спољашње средине и унутрашњег простора – мерење и моделовање просторновременске расподеле загађености ваздуха и процена изложености (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Развој и валидација нових технологија у зградарству са циљем повећања енергетске ефикасности зграда и побољшања квалитета урбаних средина (2021- и даље); учесник.

Међународни пројекат H2020-WIDESPREAD-05-2020, VIDIS (Бр 952433). Сарадња између Института Винча, ENEA (Италија), NILU (Норвешка), QUT(Аустралија):  „VIRTUAL CENTRE FOR DISTRIBUTED ATMOSPHERIC SENSING FOR REDUCTION OF POLLUTION PRESSURES“ (2022-2023); учесник.

Међународни пројекат HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02, WeBaSOOP (Бр 101060170). Координатор Института Винча, учесници NILU (Норвешка), CSIC (Шпанија), Универзитет у Новој Горци (Словенија), Институт за рударство и металургију Бор, Градски завод за јавно здравље Београд, DEAKIN UNIVERSITY (Аустралија):  Research Reinforcing in the Western Balkans in Offline and Online Monitoring and Source Identification of Atmospheric Particles (2022-2025); учесник.

UNICEF пројекат „Школе за бољи квалитет ваздуха“, (2022-2023); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Marija Živković, Milena Jovašević-Stojanović, Anka Cvetković, Ivan Lazović, Viša Tasić, Žana Stevanović, Ivan Gržetić, PAHs levels in gas and particle-bound phase in schools at different locations in Serbia, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly (2014), doi:10.2298/CICEQ140206016Z
  2. Marina Jovanović, Biljana Vučićević, Valentina Turanjanin, Marija Živković, Vuk Spasojević , Investigation of indoor and outdoor air quality of the classrooms at a school in Serbia, Energy (2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2014.03.080
  3. Renata Kovaćević, Viša Tasić, Marija Živković, Nenad Živković, Amelija Đorđević, Dragan Manojlović, Milena Jovašević-Stojanović, Mas concentrations and indoor-outdoor relationships of PM in selected educational buildings in Niš, Serbia, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly (2014), doi:10.2298/CICEQ140207013K
  4. Rastko Jovanović & Marija Živković, Risk of Children and Adults Exposed to the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – PAHs in Primary School Environment in Serbia, Model Development and Validation. Computational and Experimental Approaches in Materials Science and Engineering, 2019, pp 203-220, Publisher: Springer Nature Switzerland AG 2020, ISBN 978-3-030-30853-7 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-030-30853-7
  5. Ivan Lazović, Žarko Stevanović, Valentina Turanjanin, Sandra Stefanović, Marija Živković, Characteristics of the Energy Envelope Features and Indoor Air Quality. Research in the Elementary School „Ljubica Radosavljevic-Nada“ in Zaječar, Serbia, Termotehnika (2012), 3, 3, pp. 317 – 325