Маријана Јанић

Истраживач приправник

Области интересовања: биохемија, процена цитотоксичности и генотоксичности, тестови антиоксидантне активности, изолација и фитохемијска карактеризација биолошки активних једињења из биљних екстраката.

Образовање:

Дипломирани биохемичар, 2020. год., Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов дипломског рада: “Фитохемијски састав и антиоксидантна активност узорака паштрнака (Pastinaca sativa L.) и шаргарепе (Daucus carota L.) гајених методама органске и конвенционалне производње у контролисаним експерименталним условима“.

Мастер биохемичар, 2021. год., Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, наслов дипломског рада: “Анализа фенолног профила екстраката херби врста подфамилије Poygonoideae применом 2D TLC хроматографије“.

Докторске студије биохемије, 2021. год. – и даље, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Професионално искуство:

2023 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке “Винча“

Активни пројекти:

Програмска тема: Структура и динамика теломера у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфламаторног пута лимфоцита периферне крви (2023 – и даље); учесник.