Марина Раденковић

Истраживач сарадник

Области интересовања: хемија животне средине, аналитичка хемија, спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS)

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2017. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: ,,Утицај пластификатора на бази полиетиленгликола и масних кисeлина ланеног уља на механичка и баријерна својства филмова за пољопривредну употребу”

Мастер хемичар, 2018. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: ,,Биомониторинг елемената коришћењем листова винове лозе и маховина у органском и комецијалном винограду”

Професионално искуство:

2020 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2021- и даље); учесник.

Билатерални пројекат са Мађарском, сарадња између Департмана за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Сегедину и Института за нуклеарне науке Винча: „Performance enhancement of solid sampling laser-induced breakdown spectroscopy using composite metallic nanoparticles“ (2021-2023), учесник.

Билатерални пројекат са Белорусијом, сарадња између Института за физику белоруске академије наука у Минску и Института за нуклеарне науке Винча; „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“ (2022-2024); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Ognjanović, M., Nikolić, K., Radenković, M., Lolić, A., Stanković, D., Živković, S. 2022. Picosecond laser-assisted synthesis of silver nanoparticles with high practical application as electroanalytical sensor. Surfaces and Interfaces, 35, 102464. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2022.102464
  1. Radenković, M., Momčilović, M., Petrović, J., Mraković, A., Relić, D., Popović, A. Živković, S., 2022. Removal of heavy metals from aqueous media by sunflower husk: A comparative study of biosorption efficiency by using ICP-OES and LIBS. Journal of the Serbian Chemical Society, (00), pp.22-22. https://doi.org/10.2298/JSC220105022R