Катарина Стојановић

Истраживач приправник

Област интересовања: хемија животне средине, електрохемија, органски загађивачи, електрохемијски оксидациони процеси, аналитичка хемија

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2022. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: “Ин витро процена биорасположивости елемената симулацијом флуида плућа упоређивањем Хачовог и вештачког интерстицијалног флуида”

Мастер хемичар, 2023. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: “Процена биорасположивости потенцијално токсичних елемената из виноградарског земљишта помоћу симулираних флуида плућа”

Докторске студије, 2023 –  и даље, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Професионално искуство:

  • Студентска пракса на катедри за примењену хемију Хемијског факултета, Универзитета у Београду, тема: Извођење ин витро анализе биодоступности елемената екстрахованих из земљишта користећи симуллирани раствор плућних флуида
  • Студентска пракса на катедри за примењену хемију Хемијског факултета, Универзитета у Београду, тема: Припрема узорака угља за елементарну анализу и интерпретација резултата елементарне анализе

Активни пројекти:

Уклањање загађујућих супстанци из животне средине 0502308 (2024 – и даље); учесник