Дуња Јовановић

Истраживач приправник

Области интересовања: физичка хемија, заштита животне средине,биофизичка хемија потенцијалних лекова у терапији Алцхајмерове болести, ензимологија и нанохемија.

Образовање:

Дипломирани физикохемичар, 2020. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Одређивање утицаја поларности растварача на ЕПР спектар спинских проба 5-доксилстеаринске и 16-доксилстеаринске киселине“.

Мастер физикохемичар, 2021. год., Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: „Испитивање адсорпције говеђег серумског албумина на Л-метионин стабилисаним наночестицама сребра“.

Докторске студије 2021. – и даље, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

Професионално искуство:

2022 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Дизајн и развој комплексних хемијских структура и иновативних метода у третману неуродегенеративних поремећаја, канцера и у уклањању ксенобиотика из животне средине (2023-и даље); учесник.

Пројекат: „Plasmonic-based light harvesting for photocatalytic microfluidic devices“ (2023-2026), Plasmaharvest-Програм ПРИЗМА, Фонд за науку Републике Србије; учесник.

CA22147 – European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions (EU4MOFs) (2023-2027); учесник.

Билатерални пројекат са Турском, сарадња између Департмана за природе и математичке науке, Озиегин Универзитета у Истанбулу и Института за нуклеарне науке Винча, назив пројекта „MOF compounds as carriers for tetrahydroisoquinoline based inhibitors of acetylcholinesterase – improved solution for the treatment of Alzheimer’s disease“ (2024-2026); учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. Jovanović, D., Filipović, A., Janić, G., Lazarević Pašti, T., Bondžić, B.P., Bondžić, A.M. “Targeting Alzheimer’s Disease: Evaluating the Efficacy of C-1 Functionalized N-Aryl-Tetrahydroisoquinolines as Cholinergic Enzyme Inhibitors and Promising Therapeutic Candidates” Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 1033. https://doi.org/10.3390/ijms25021033
  2. Bondžić, A.M.; Jovanović, D.; Arsenijević, N.; Laban, B.; Lazarević Pašti, T.; Klekotka, U.; Bondžić, B.P. “Soft Protein Corona” as the Stabilizer of the Methionine-Coated Silver Nanoparticles in the Physiological Environment: Insights into the Mechanism of the Interaction. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 8985. https://doi.org/10.3390/ijms23168985
  3. Jovanović, D.; Filipović, A.; Bondžić, B.P.; Bondžić, A.M.; Influence of the structures of THIQ derivatives on their inhibitory properties toward acetyl- and butyrylcholinesterase. Book of Abstract of 11th International Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology, Herceg Novi, Montenegro, Jun 19-23 2023; https://doi.org/10.21175/rad.abstr.book.2023.23.2
  4. Bondžić, A.M.; Jovanović, D.; Quenching of bovine serum albumine fluorescence by methionine coated silver nanoparticles: insight in the mechanism of interaction. Book of Abstract of the 16th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, Sept. 26-30 2022;O-11-P:609-612.
  5. Bondžić, A.M.; Jovanović, D.; Džambaski, Z.; Filipović, A.; Bondžić, B. P.; New derivates of 2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as dual inhibitors of cholinergic enzymes. Book of Abstract of the 16th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, Sept. 26-30 2022;O-12-P:613-616.