Бојана Илић

Научни сарадник

Области интересовања: биоматеријали, матичне ћелије, тестови бикомпатибилности, биоактивност наночестица, антибактеријски ефекти наночестица

Образовање:

Доктор стоматологије, 2009. год., Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет

Доктор медицинских наука, 2016. год., Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, наслов докторске дисертације: Испитивање биокомпатибилности наноматеријала на бази калцијум силиката и његовог утицаја на пулпо-пародонтално ткиво.

Професионално искуство:

2016 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

2015 – 2016. Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

2013 – 2015. Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу

2012 – 2013. Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду,

Активни пројекти:

Програмска тема: Биоматреијали у инжињерству ткива (2021- и даље); учесник.

Програмска тема: Структура и динамика теломере у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфламаторног пута лимфоцита периферне крви (2022- и даље); учесник.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Application of Green Synthesized Silver Nanoparticles for Skin and Oral Treatment“ (2022-2023), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. B. Ilić, B. Petrović, J. Marinković, J. Miletić Vukajlović, M. Stevanović, J. Potočnik, V. Jokanović. Investigation of Ion Release and Antibacterial Properties of TiN-Cu-Nanocoated Nitinol Archwires. Coatings. 13 (2023) 1587. https://doi.org/10.3390/coatings13091587
  2. J. Filipovic Trickovic, M. Momcilovic, G. Joksic, S. Zivkovic, B. Ilic, M. Ognjanovic, M. Novakovic, A. Valenta Sobot. Laser Ablated Citrate-Stabilized Silver Nanoparticles Display Size and Concentration Dependant Biological Effects. Nanomaterials and Nanotechnology. 2023 (2023) Article ID 9854356. doi.org/10.1155/2023/9854356
  3. T. Zibar Belašić, B. Pejova, H. Otmacic Curkovic, E. Kamenar, B. Ćetenović, S. Špalj. Influence of intraoral application of antiseptics and fluorides during orthodontic treatment on corrosion and mechanical characteristics of nickel-titanium alloy in orthodontic appliances. Angle Orthodontist. 91 (2021) 528-537. doi: 10.2319/052620-480.1.
  4. B. Cetenovic, B. Colovic, S. Vasilijic, B. Prokic, S. Pasalic, V. Jokanovic, Z. Tepavcevic, D. Markovic. Nanostructured endodontic materials mixed with different radiocontrast agents—biocompatibility study. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 29 (2018) 190. doi: 10.1007/s10856-018-6200-z.
  5. B. Cetenovic, B. Prokic, S. Vasilijic, B. Dojcinovic, M. Magic, V. Jokanovic, D. Markovic. Biocompatibility Investigation of New Endodontic Materials Based on Nanosynthesized Calcium Silicates Combined with Different Radiopacifiers. Journal of Endodontics. 43 (2017) 425-432. doi: 10.1016/j.joen.2016.10.041.