Андреја Лесковац

Научни саветник

Области интересовања: Генотоксикологија, Радиобиологија, Ћелијска биологија, Хумана генетика, Цитогенетика, Биомедицинска хемија

Образовање:

Дипломирани биолог, 2002. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: Генетичка основа аутоимуних болести

Магистар биолошких наука, 2006. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов магистарског рада: Улога полифенола биљака Gentianella austriaca и Gentiana dinarica у модулацији радиобиолошког ефекта јонизујућег зрачења in vitro

Доктор биолошких наука, 2011. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: Кинетика опоравка дволанчаних прекида ДНК у одговору на јонизујуће зрачење и алкилирајуће агенсе in vitro

Професионално искуство:

2004 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча-Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Активни пројекти:

Програмска тема: Хемијско биолошки приступ карактеризацији биоактивних једињења стратегија за унапређење здравља и животне средине (2020- и даље); учесник.

Пет одабраних публикација:

  • Leskovac, A., Petrovic, S. (2023) Pesticide Use and Degradation Strategies: Food Safety, Challenges and Perspectives. Foods, 12(14): 2709. https://doi.org/10.3390/foods12142709
  • Petrovic, S., Leskovac, A. (2021) Prospective Application of Natural and Synthetic RedoxModulators in Oxidative Stress-Targeted Cancer Therapy. In: Chakraborti S., Ray B.K., Roychowdhury S. (eds) Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Mechanistic Aspects. Springer Nature Singapore Pte Ltd., pp. 1-21. ISBN:978-981-15-4501-6. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4501-6_130-1.
  • Ongaro, L., Scliar, M.O., Flores, R., Raveane, A., Marnetto, D., Sarno, S., Gnecchi-Ruscone, G.A., Alarcon-Riquelme, M.E., Patin, E., Wangkumhang, P., Hellenthal, G., Gonzalez-Santos, M., King, R.J., Kouvatsi, A., Balanovsky, O., Balanovska, E., Atramentova, L., Turdikulova, S., Mastana, S., Marjanovic, D., Mulahasanovic, L., Leskovac, A., Lima-Costa, M.F., Pereira, A.C., Barreto, M.L., Horta, B.L., Mabunda, N., May, C.A., Moreno-Estrada, A., Achilli, A., Olivieri, A., Semino, O., Tambets, K., Kivisild, T., Luiselli, D., Torroni, A., Capelli, C., Tarazona-Santos, E., Metspalu, M., Pagani, L. and Montinaro, F. (2019) The Genomic Impact of European Colonization of the Americas. Current Biology 29 (23), 3974-3986 e4. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.09.076
  • Leskovac, A., Petrovic, S., Lazarevic-Pasti, T., Krstic, M. and Vasic, V. (2018) Ruthenium(II)-Nalkyl phenothiazine complexes as potential anticancer agents. Journal of Biological Inorganic Chemistry 23(5), 689-704. https://doi.org/10.1007/s00775-018-1560-x
  • Leskovac, A., Petrovic, S., Guc-Scekic, M., Vujic, D., Joksic, G. (2014) Radiation-inducedmitotic catastrophe in FANCD2 primary fibroblasts. International Journal of Radiation Biology, 90:373-381. https://doi.org/10.3109/09553002.2014.892224