Ана Лазић

Истраживач приправник

Области интересовања: аналитичка хемија, хемија животне средине, спектроскопија ласерски индуковане плазме (LIBS)

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2022. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Квантификација токсичних и есенцијалних елемената у узорцима трабекуларног дела бутне кости“

Мастер хемичар, 2023. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: „Хумани биомониторинг у одраслој српској популацији: Садржај токсичних елемената у узорцима пуне крви“

Професионално искуство:

2023. ОШ „Бранко Ћопић“, Београд, Србија

2023 – и даље Докторант, Универзитет у Београду, Факултет за хемију, Београд, Србија

2023 – и даље Истраживач приправник, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке „Винча“

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2024- и даље); учесник.

Програмска тема: Интеракција ласерског зрачења са материјалима: основна истраживања и примена у нанотехнологијама (2024- и даље); учесник.