Ана Валента Шобот

Научни сарадник

Области интересовања: Молекуларна цитогенетика, Цитогенетика, Генотоксикологија, Биохемија, Молекуларна биомедицина

Образовање:

Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 2010. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Утицај структуре и концентрације угљеничних наноцеви на хумане лимфоците периферне крви”

Доктор биолошких наука, 2022. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Утицај референтних монотерпенских компоненти и екстракта корена Gentiana lutea на апоптозу и некроптозу мононуклеарних ћелија периферне крви човека”

Професионално искуство:

2010 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: Структура и динамика теломера у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфаламторног пута лимфоцита периферне крви” (2021- и даље); учесник.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: Application of Green Synthesized Silver Nanoparticles for Skin and Oral Treatment“ (2022-2023), учесник.

Програм Доказ концепта Фонда за науку Републике Србије: Functional nanocomposite for skin tretment“ (2024-2025), руководилац.

Пет одабраних публикација:

  1. J. Filipović Tričković, M. Momčilović, G. Joksić, S. Živković, B. Ilić, M. Ognjanović, M.Novaković, A. Valenta Šobot, Laser Ablated Citrate-Stabilized Silver Nanoparticles Display Size and Concentration Dependant Biological Effects, Nanomaterials and Nanotechnology, (2023) Article ID 9854356, DOI: 10.1155/2023/9854356
  2. A. Valenta Šobot, J. Savić, J. Filipović Tričković, D. Drakulić, G. Joksić, Toxicity assessment of Gentiana lutea L. root extract and its monoterpene compounds, Indian J. Exp. Biol. 58 (2020) 609-616., http://op.niscair.res.in/index.php/IJEB/article/viewFile/39874/465477739
  3. A. Valenta Šobot, D. Drakulić, G. Joksić, J. Miletić Vukajlović, J. Savić, J. Potočnik, J. Filipović Tričković, Yellow gentian root extract provokes concentration-and time-dependent response in peripheral blood mononuclear cells, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 71 (2020) 320-8., DOI: 10.2478/aiht-2020-71-3476
  4. G. Joksic, J. Stasic, J. Filipovic, A. Valenta Sobot, M. Trtica, Size of silver nanoparticles determines proliferation ability of human circulating lymphocytes in vitro, Toxicology Letters. 247 (2016) 29-34., DOI: 10.1016/j.toxlet.2016.02.007
  5. J. Cveticanin, G. Joksic, A. Leskovac, S. Petrovic, A.V Sobot, O. Neskovic, Using carbon nanotubes to induce micronuclei and double strand breaks of the DNA in human cells, Nanotechnology. 21 (2010) 015102., DOI: 10.1088/0957-4484/21/1/015102