Ана Валента Шобот

Научни сарадник

Области интересовања: Молекуларна цитогенетика, Цитогенетика, Генотоксикологија, Биохемија, Молекуларна биомедицина

Образовање:

Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, 2010. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Утицај структуре и концентрације угљеничних наноцеви на хумане лимфоците периферне крви”

Доктор биолошких наука, 2022. год., Биолошки факултет, Универзитет у Београду, наслов докторске дисертације: „Утицај референтних монотерпенских компоненти и екстракта корена Gentiana lutea на апоптозу и некроптозу мононуклеарних ћелија периферне крви човека”

Професионално искуство:

2010 – и даље, Лабораторија за физичку хемију, Институт за нуклеарне науке Винча

Активни пројекти:

Програмска тема: „Структура и динамика теломера у условима активације и инхибиције холинергичког антиинфаламторног пута лимфоцита периферне крви” (2021- и даље); учесник.

Програм трансфер технологија Фонда за иновациону делатност: „Application of Green Synthesized Silver Nanoparticles for Skin and Oral Treatment“ (2022-2023), учесник.

Пет одабраних публикација:

  1. A. ValentaŠobot, J. Savić, J. Filipović Tričković, D. Drakulić, G. Joksić, Toxicity assessment of Gentiana lutea L. root extract and its monoterpene compounds, Indian J. Exp. Biol. 58 (2020) 609-616., http://op.niscair.res.in/index.php/IJEB/article/viewFile/39874/465477739
  2. A. ValentaŠobot, D. Drakulić, G. Joksić, J. Miletić Vukajlović, J. Savić, J. Potočnik, J. Filipović Tričković, Yellow gentian root extract provokes concentration-and time-dependent response in peripheral blood mononuclear cells, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 71 (2020) 320-8., DOI: 10.2478/aiht-2020-71-3476
  3. G. Joksić, A. Valenta Šobot, J. Filipović Tričković, D. Maletić, N. Puač, G. Malović, Z. Lj. Petrović, S. Lazović, Apoptosis time window induced by cold atmospheric plasma: comparison with ionizing radiation, Current Science. 116 (2019) 1229-1233., https://www.currentscience.ac.in/Volumes/116/07/1229.pdf