Александра Скробоња

Научни сарадник

Области интересовања: пер- и полифлуоралкил супстанце (PFAS), органски микрополутанти, жива, метил-жива, хемија животне средине, LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS

Образовање:

Дипломирани хемичар, 2013. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов дипломског рада: „Биомаркери у лигнитима поља Смедеревско поморавље басена Костолац“

Мастер хемичар, 2014. год., Хемијски факултет, Универзитет у Београду, наслов мастер рада: „Упоредна анализа течних производа пиролизе битуминозног шкриљца и битуминозног лапорца у отвореном и затвореном систему“

Доктор хемијских наука, 2020. год., Факултет за науку и технологију, Универзитет Умео, наслов докторске дисертације: „Формирање, улазак у ланац исхране и биоакумулација метил-живе у обалским морима – студија случаја Балтичког мора

Професионално искуство:

2014-2015 Аналитичар, Анахем лабораторија, Београд, Србија

2015-2020 Докторант, Универзитет Умео, Факултет за науку и технологију, Умео, Шведска

2020-2022 Аналитичар, АЛС Скандинавија (ALS Scandinavia), Лулео, Шведска

2022-2023 Хемичар – одговоран за истраживачку лабораторију, секција за органску хемију животне средине, Шведски Универзитет пољопривредних наука (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU), Упсала, Шведска

Активни пројекти:

Програмска тема: Развој ласерских метода за детекцију загађења и праћење стања животне средине (2024- и даље); учесник.

Списак публикација:

  1. Skrobonja, A., Gojkovic, Z., Soerensen, A. L., Westlund, P.-O., Funk, C., & Björn, E. (2019). Uptake Kinetics of Methylmercury in a Freshwater Alga Exposed to Methylmercury Complexes with Environmentally Relevant Thiols. Environmental Science & Technology, 53(23), 13757– 13766. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b05164
  2. Soerensen, A. L., Schartup, A. T., Skrobonja, A., Bouchet, S., Amouroux, D., LiemNguyen, V., & Björn, E. (2018). Deciphering the Role of Water Column Redoxclines on Methylmercury Cycling Using Speciation Modeling and Observations From the Baltic Sea. Global Biogeochemical Cycles, 32(10), 1498–1513. https://doi.org/10.1029/2018GB005942
  3. Soerensen, A. L., Schartup, A. T., Skrobonja, A., & Björn, E. (2017). Organic matter drives high interannual variability in methylmercury concentrations in a subarctic coastal sea. Environmental Pollution, 229, 531–538. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.06.008
  4.  Rodríguez, J., Andersson, A., Björn, E., Timonen, S., Brugel, S., Skrobonja, A., & Rowe, O. (2022). Inputs of Terrestrial Dissolved Organic Matter Enhance Bacterial Production and Methylmercury Formation in Oxic Coastal Water. Frontiers in Microbiology, 13. https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.809166