У Лабораторији је запослено више од 35 доктора наука и више од 20 докторанада