Посета Институту за физику у Загребу

др Милош Момчиловић и др Јелена Петровић посетили су Институт за физику у Загребу у периоду од 5. до 9. децембра 2022. године и кроз заједнички експериментални рад наставили вишегодишњу сарадњу са Групом за плазмена и ласерска примењена истраживања којом руководи др Никша Крстуловић. Том приликом, синтетисани су узорци наночестица и танких филмова који ће се даље окарактерисати у Институту Винча. Резултати заједничких истраживања биће објављени у међународном часопису и представљени кроз саопштења на научним конференцијама.